Главная страница
qrcode

Лекція з дисципліни цивільне право Тема 33 Розрахункові відносини (6 години) Для студентів юридичного факультету Дніпропетровськ- 2012


Скачать 221.5 Kb.
НазваниеЛекція з дисципліни цивільне право Тема 33 Розрахункові відносини (6 години) Для студентів юридичного факультету Дніпропетровськ- 2012
АнкорTema 33.doc
Дата10.09.2019
Размер221.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаTema_33.doc
ТипЛекція
#58478
страница1 из 8
Каталог
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Лекція

з дисципліни цивільне право
Тема № 33: Розрахункові відносини

(6 години)

Для студентів юридичного факультету

Дніпропетровськ- 2012Рецензенти:

Кройтор В.А.
 • Головатенко О.В.


  ПЛАН ЛЕКЦІЇ
  Новоселова Л.А. Договор и расчеты // Хозяйство и право.— 1990.— №6.
 • Новоселова Л.А. Аккредитивная форма расчетов // Хозяйство и право.— 1992.— №9, 11.
 • Жедьне С.Ч. Спірні питання визначення безготівкових коштів як предмета виконання кредитного договору // Вісник Університету внутрішніх справ.— Вип.6.— Xарків, 1999.— С.199.
 • Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. — М.: Юр. фирма «Контракт»; «Инфра». — М., 2000.
  МЕТА ЛЕКЦІЇ:
  сформувати в свідомості студентів уявлення про специфіку здійснення цивільно-правового регулювання розрахунків в Україні шляхом дослідження загальних положень про розрахунки в Україні, а також визначення основних правил здійснення окремих різновидів розрахунків за чинним національним законодавством.  Виконання грошових зобов'язань між суб'єктами цивільного обороту здійснюється шляхом розрахунків. Їх ціллю є виконання та документальне оформлення сплат платником грошових коштів їх отримувачу. За своєю формою розрахунки поділяються на готівкові та безготівкові. Існування цих форм розрахунків викликано тим, що гроші існують у готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій формі (формі записів на рахунках банках). Відповідно до цього виконання готівкових розрахунків здійснюється завдяки передачі платником отримувачеві грошових знаків (банкнот і монет), а виконання безготівкових розрахунків здійснюється через банк або іншу платіжну систему за допомогою розрахункових документів в електронному або паперовому вигляді (ст. 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»).

  Форми розрахунків, що використовуються в Україні, залежать від правового статусу їх суб'єктів. Відповідно до вимог ст. 1087 ЦК України розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або безготівковій формі.

  Відповідно до вимог законодавства безготівкові розрахунки здійснюються через банки, інші фінансові установи, в яких відкрито відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлене видом безготівкових розрахунків.

  Закон визначає, що при здійсненні безготівкових розрахунків в Україні допускаються розрахунки із застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків (чеків), розрахунків за інкасо, а також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту (ст. 1088 ЦК України). Серед останніх можна, зокрема, зазначити розрахунки із використанням векселів, розрахунки в порядку договірного списання, розрахунки із застосуванням спеціального платіжного засобу (платіжної картки), розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, клірингові розрахунки (розрахунки кліринговими вимогами), розрахунки через підприємства поштового зв'язку та ін. Зазначені види безготівкових розрахунків розрізняються порядком їх здійснення, документообігом за ними, видами розрахункових документів тощо. Порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні крім ЦК України, регулюється законами та банківськими правилами. Під останніми слід розуміти правила, встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України (ст. 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), оскільки саме до компетенції цього державного органу закон (ст. 40 Закону України «Про Національний банк України») відносить встановлення правил, форм і стандартів розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так і електронних документів, а також платіжних інструментів та готівки.

 •   1   2   3   4   5   6   7   8

  перейти в каталог файлов


 • связь с админом