Главная страница
qrcode

03 Записка Манзюк. 2. 1 Розробка маршрутного технологічного процесу на обробку деталі Шестерня на пів муфта Н125Л. 21


Название2. 1 Розробка маршрутного технологічного процесу на обробку деталі Шестерня на пів муфта Н125Л. 21
Дата07.11.2019
Размер1.21 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файла03 Записка Манзюк .doc
ТипДокументы
#64926
страница4 из 5
Каталог
1   2   3   4   5

3.5 Методи контролю технічного стану функціонального модуля

SB-045.

Діагностика – це сукупність методів визначення технічного стану вузла пристрою без їх розбирання. Діагностування технічного стану заключається у логічній обробці деякої об’єктивно існуючої інформації, що поступає від працюючого обладнання з ЧПУ у певний проміжок часу. Ця інформація поступає у вигляді зовнішніх пристроїв, прямо або побічно характеризуючи стан обладнання. Забезпечення високої точності і надійності роботи верстатів з ЧПУ при їх експлуатації пов’язане з системою їх обслуговування, своєчасного і якісного виконання профілактичних наладочних і ремонтних робіт.

В конструкції верстатів з ЧПУ передбачено технічні рішення , що полегшують і покращують обслуговування, пошук несправностей і проведення ремонту. До них можна віднести: модульний принцип створення верстатів з ЧПУ з уніфікованих елементів, що сприяють підвищенню їх надійності; оснащення верстатів з ЧПУ діагностичними системами, що забезпечують швидке виявлення несправностей і індикацію їх на дисплеї ПЧПУ, а також використання для пошуку складних несправностей тестових програм; розробку документації для діагностування і ремонту конкретного верстата з ЧПУ або групи цих верстатів.

Під час діагностики можуть проявлятьсь дефекти, тобто невідповідність властивостей об'єкта заданим або тим, що очікують. Об'єкт діагностування визнається працездатним, якщо він може виконувати всі задані йому функції із збереженням параметрів у відповідних конструктивних в межах.

Правильно функціонуючий об'єкт – це об'єкт, значення параметрів якого в поточний момент часу знаходяться у відповідних межах.Розрізняють системи тестового та функціонального діагностування. В системох тестового діагностування на об'єкт подаються спеціально організовані тестові послідовності. В системах функціонального діагностування на об'єкт подаються лише робочі сигнали передбачені алгоритмом функціонування пристрою. Система тестового діагностування перевіряє справність та працездатність об'єкту, а функціональне діагностування перевіряє правильність функціонування об'єкту.

Система діагностування в процесі визначення технічного стану об'єкта реалізує алгоритм діагностування, що складається із елементарних перевірок, правил які визначають послідовність перевірок та аналізують їх результат.

Побудова алгоритмів діагностування полягає в виборі такої сукупності елементарних перевірок по результатам яких можна відрізнити справний працездатний стан субблока або стан правильного його функціонування.

Розрізняють програмний та апаратний контроль системи. Програмний контроль систем поділяється на програмно-логічний та тестовий. Припрогрмно-логічному контролі у робочу програму вводять додаткові операції при виконанні яких отримується надлишкова інформація, яка використтттовується для виявлення та виправлення поломок. Такий контроль призводить до збільшення часу вирішення задачі, але не потребує додаткового обладнання. Розрізняють налагоджувальні та перевірювальні діагностичні тести. Налагоджувальні тести перевіряють правильність функціонування пристроїв та виявляють грубі помилки (в монтажі, логіці роботи пристроїв). Перевірювальні тести використовуються в процесі експлуатації для періодичної перевірки працездатності системи та забезпечують більш повний контроль вузлів системи. Апаратний засіб контролю забезпечує перевірку правильності функціонування без зменшення швидкодії ПЧПУ.

Контроль помилок проводять на чотирьох рівнях: логічному, функціональному, системному, користувацькому.

На логічному рівні використовують коди з перевіркою парності, непарності, коди лемінга, циклічні залишкові та арифметичні коди. Виявлення помилок на логічному рівні проводиться в ПЧПУ за дапомогою апаратних засобів контролю.

На функціональному рівні використовується контроль за допомогою таймерів та програм тестувань.

На системному рівні виконується контроль за ходом програми, порушенням захисту пам'яті, зведення до неіснуючих недійсного коду операції та некоректних форматів даних та команд.

На всіх трьох рівнях визначається до 80% всіх помилок. На рівні користувача виконується контроль за допомогою подвійного рахунку. Перевірка на допустимість вхідних та вихідних параметрів програми.

В пристрої НЦ-31 передбачена діагностика основних блоків при включені пристрою в режимі ''ТЕСТ''. Перелік основних несправностей, що виявляються при діагностиці приведений в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Перелік основних несправностей блоків ПЧПУ НЦ-31
Найменування

несправності
Вірогідна причина
Метод усунення
ПРЦЕСОР ?
Вийшов із ладу процесор ЭВМ ''Электроника-60М''
Замініть ЭВМ ''Электроника-60М''
ТП ВВЕСТИ ?

Збій технологічної програми в пам'яті ПЧПУ
Перевірити справність стабілізатора СН-16

Введіть программу заново
К ВВЕСТИ ?
Збій констант (плаваючий нуль, вихідне положення, вильоти інструментів) в пам'яті
Перевірити справність стабілізатора СН-16

Введіть константи заново
Р ВВЕСТИ ?
Збій параметрів в пам'яті
Перевірити справність стабілізатора СН-16

Введіть параметрит та константи заново
445 ПРЕР ?
Немає преривання від таймера
Перевірити справність субблока SB-445
1 БАНК ?

1) Вийшла зі строю пам'ять процесора (БАНК 0)

2) Вийшла зі строю пам'ять на субблок SB-757

3) Вийшла зі строю пам'ять ПЗУ
Перевірте пам'ять тестом по тест-програміПродовження таблиці 3.4
Найменування

несправності
Вірогідна причина
Метод усунення
ХХХ ПРЕСО4 ?
Вийшов зі строю субблок SB-ХХХ (ХХ – номер несправного субблока)
Перевірити справність субблока SB-ХХХ

ДИ ?
Вийшов із ладу перетворювач кодів
Перевірте субблоки

SB-443, SB-440, SB-441,
? НЕ ГОТОВ

Нема готовності касетного накопичувача на магнітній стрічці
Перевірити справність касетного накопичувача на магнітній стрічці
? НЕ ПРОГР
Нема програми на магнітній стрічці
Задати правильно номер програми
? КОНЕЦ МЛ
Нема місця на магнітній стрічці
Зняти магнітну стрічку
? ПЛ
Помилка перфоратора
Повторити режим
? ПРОГР
Нема технологічної програми в пам’яті
Задати програму
? N001
На перфострічці не перший кадр
Поставити правильно стрічку в ФСУ
? ФС

Помилки ФСУ:

1)порвалась перфострічка

2)поломка ФСУ
Перевірити перфострічку

Перевірити ФСУ. Повторити режим
? ПРИВ
Збій привода подач
Перевірити справність верстата
? КОНЕЦ
Нема місця в пам’яті
Змінити програму
? ДИАП

Невідповідність встановленого механічного діапазону, що вимагається
Задати цикл повторно

? ВЫЛ

Відсутність вильотів в пам’яті на заданий інстр.
Відкоректувати програму
? Т
Не заданий номер інструменту в режимі Введення
Задати номер інструмента
? СТЭА
Знявся сигнал Різцетримач зажатий або Розжим патрона або розжим пінолі
Перевірити справність верстата
? СТ1
З’явився сигнал Останов 1
Те саме
? СТ2
З’явився сигнал Останов 2
Те саме
? СТПД
Перемикач на верстаті встановлений в положення Стоп подачі
Повернути перемикач у вихідне положення
? СТШП
Перемикач на верстаті встановлений в положення Стоп шпинделя
Повернути перемикач у вихідне положення

Продовження таблиці 3.4
Найменування

несправності
Вірогідна причина
Метод усунення
? СТКК
З’явився сигнал Стоп програми
Перевірити справність верстата
? СТКВ
Останов по кінцевим перемикачам
Задати правильно кадр, якщо спрацювали в режимі Автомат. В режиміРучне управління пнеморучкою вийти в робочу зону

3.6 Основні несправності заданого приводу та функціонального модуля, методи їх усунення

Якщо не працює блок вхідних сигналів від верстата (Субблок SB-045), то насамперед потрібно перевірити розведення напруги плюс 24В та мінус 24 В.

Встановити на своє місце субблок SB-045 та під'єднати кабель, що забезпечує зв'язок з блоком та перевірити наявність адрес блоку зв'язку з верстатом на каналі. Для цього потрібно розкрити адреси, починаючи з 167600 до 167776, змістом цих адрес повинен бути нуль.

167600/000000

167602/000000

………………..

167776/000000

170000/?

Якщо після діагностичного розкриття адрес 167600-167776 після знаку / з'явився знак ?, то це означає що субблоці не формується сигнал ''К СИА Н''. Причиною видачі неправильного коду (відмінного від 0) може бути замикання печатного монтажу в панелі , неправильна розпайка кабеля, що з'єднає блок з панелю або несправність блоків SB-045.

Перевірити запис та читання коду 100 (1 в розряді 2
167600/100

Для подальшої перевірки субблока необхідно перевірити правильність запису інформації в регістр данних 167630, 167632. для цього потрібно записати послідовно коди 125252, 52525 та перевірити правильність їх запису

167630/125252

167630/52525

167632/125252

167632/52525

Дана перевірка дозволить перевірити правильність запису та читання кожного двійкового розряду та виявить дію розрядів один на одного, тобто замикання.

Для повної перевірки субблоку потрібно додаткове обладнання, а саме блок резисторів. Встановіть два субблоки з адресами 167602, 167604 на свої місця так як це показано на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Встановлення субблоків SB-045

Після встановлення необхідно записати по адресам 16763, 167632 код 125252, потім потрібно прочитати з адрес 167602, 167604 код, що інвертований записаному коду 52525 та знов записати код 52525. Таким чином виконується
перевірка дешишрації адресів субблоків, що перевіряється розкриттям адрес

167600/000000

167602/125250

167604/125252

167606/000000

……………….

167630/052525

1677632/052525

167634/000000

………………..

Таблиця 3.6 – Перелік основних можливих несправностей верстата та методи їх усунення
Характер несправностей
Причина виникнення
Метод усунення
Відсутність мастила в показчиках шум при роботі супорта
Вихід із ладу насосу засмічення фільтрів, зняття трубок.
Замінити насос

Промити фільтр,

замірити трубки. Долити масло
Самовільний рух при включенні привода подач
Не спрацьовує датчик зворотнього зв’язку по положенню
Перевірити датчик та електричні зв’язки датчика з ПЧПУ, вихідні параметри датчика, надійність кріплення з’єднувальної муфти.
Відсутність поздовжніх переміщень
Відсутність живлення привода подач. Відсутність сигналу дозволу роботи приводів від перемикачів “Пуск”, “Стоп” подачі та шпинделя.

Спрацювання теплового захисту двигуна.

Відсутня відповідь від кінцевого вимикача контролю положення різцевої головки.
Перевірити роботу електроапаратів, які здійснюють живлення привода подач

Перевірити положення перемикача, з’єднувальних приводів, усунути обрив.

Усунути причини, які викликали перегрів двигуна

Перевірити роботу головки та електричні кола кінцевого вимикача
Відсутне поперечне перемішення
Відсутність живлення привода подач, зірвана гайка гвинта поперечного переміщення .заклинив гвинт поперечного переміщення ,заклинив кінцевий вимикач
Перевірити роботу електроапаратів, які здійснюють живлення привода подач

Перевірити за допомогою ручного переміщення чи є поперечне переміщення
Нестійка робота привода з коливаннями, нерівномірним шумом, згорання елементів у

шафі привода тощо
Несправність привода або електродвигуна, поганий контакт у клемах, відсутність сигналу від тахогенераторів
Перевірити параметри привода та управляючих сигналів від ПЧПУ, у відповідності до вказівок “Керівництво по експлуатації” на привід та ПЧПУ.

Кріплення тахогенератора, стан обмоток електродвигунів
Стук при роботі електродвигуна

Зношення гумової зірочки з’єднувальної муфти

Замінити зірочку

Відремонтувати або замінити насос, промити або замінити фільтр
4ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

4.1 Організація праці при обслуговуванні верстатів з ЧПУ

4.1.1Визначення тривалості ремонтного циклу, міжремонтного та між оглядового періодів

Для підвищення ефективності використання металорізальних верстатів має важливе значення підвищення їх постійної експлуатаційної готовності. Особлива увага приділяється підвищенню довговічності, безвідмовності і строкам збереження точності показників верстатів, в т.ч. верстатів з ЧПУ.

Важливою складовою організації праці на робочому місці є система його обслуговування.

Система обслуговування робочих місць передбачає виконання таких функцій: підготовчої, інформаційної, виробничої, інструментальної, налагоджувальної, енергетичної, контрольної. Перевага обслуговування на таких засадах полягає в переході від обслуговування за викликом з місця зупинки виробництва до науково обгрунтованого запобіжного системно-планового обслуговування.

Несвоєчасний ремонт і неякісне технічне обслуговування обладнання зумовлюють зростання його простоїв і, відповідно, простоювання робітників, що приводить до порушення ритмічності і зриву графіків виробництва. Позапланові простої устаткування вимагають організації додаткових змін і понадурочних робіт, зростання трудових і вартісних затрат.

Ефективна організація технічного обслуговування і ремонту обладнання забезпечується системою планово-запобіжного ремонту.


Тривалість ремонтного циклу Т
(4.1)
Тривалість міжремонтного періоду Т
(4.2)
Тривалість міжоглядового періоду Т
(4.3)
де А – номінальний ремонтний цикл у відпрацьованих годинах оперативного часу, год., для верстатів з ЧПУ А=16800 год.

Значення коефіцієнтів, що входять у формулу

К
К
К
К
К
К
К
F
(4.4)
Де F
Номінальний річний фонд часу роботи устаткування F
(4.5)
де D
D
T – тривалість зміни, год (по умові T=8);

K
n – кількість змін;

(4.6)
де Р – процент простою устаткування в ремонті, % , для металорізальних верстатів такої складності Р= 3 %.

Номінальний річний фонд часу роботи устаткування становить


Коефіцієнт простою устаткування в ремонті становить


Ефективний річний фонд часу роботи устаткування становить
(4.7)
T
Т
Т4.1.2 Складання плану-графіку планово-попереджувального ремонту

Верстат токарний 16К30Ф3 нормального класу точності, масою 7800 кг, структура ремонтного циклу 4-5. За ремонтний цикл виконується 4 поточних ремонтів (ПР), 5 технічних оглядів (О), 1 капітальний ремонт (КР).

Верстат було введено в експлуатацію у 1990 році. За цей період проведено декілька капітальних ремонтів. Останній – у 2017 році. План-графік наступного ремонту верстата складаємо в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1- План-графік ППР
Рік
2014
2015
2016
Місяць
01
04
07
10
01
04
07
10
01
04
07


Вид робіт
КР
О
ПР
О
ПР
О
ПР
О
ПР
О
КРПродовження таблиці
Рік
2017
2018
2019
Місяць
01
04
07
10
01
04
07
10
01
04
07
10
Вид робіт
КР
О
ПР
О
ПР
О
ПР
О
ПР
О
КР


4.2Розрахунок обсягу робіт і чисельності персоналу служби технічного обслуговування верстатів з ЧПУ

Річний обсяг ремонтних робіт V
(4.8)
де Tк Tс Tп Tо
Rіі-ї одиниці устаткування, рем.од.

Сіі-

Чисельність ремонтників обчислюється за формулою
(4.9)
Де
Fфонд часу одного ремонтника, год

Річний ефективний фонд часу одного ремонтника, год., визначаємо за формулою
(4.10)
де
(4.11)

Визначаємо номінальний фонд часу одного ремонтника, год.


Визначаємо ефективний фонд часу одного ремонтника, год.


Визначаємо трудомісткість ремонту обладнання, нормо-годин.

Визначаємо чисельність робітників, необхідних для ремонту устаткування.

Чисельність слюсарів-механіків становить


Приймаємо 1 чоловіка.

Чисельність слюсарів-електриків становить


Кількість електриків не приймаємо .


5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

5.1 Розрахунок (калькуляція) собівартості робіт по налагодженню, регулюванню і ремонту системи управління окремого блоку, модуля чи вузла

Собівартість -
Об’єктом калькулювання є субблок SB-045.

Розрахунок собівартості ремонтних робіт здійснюється за такими статтями калькуляції:

1 Сировина і матеріали;

2 Основна заробітна плата ремонтних робітників;

3 Додаткова заробітна плата ремонтних робітників;

4 Нарахування;

5 Накладні витрати;

6 Загальновиробничі витрати.

5.1.1 Стаття “Сировина і матеріали”

1 Стаття “Сировина і матеріали” містить витрати на сировину, основні, допоміжні матеріали, купівельні роботи та напівфабрикати, які можна безпосередньо обчислити на одиницю продукції виходячи з норми їх витрат і цін. Крім цін враховуються транспортно-заготівельні витрати (плата за транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, комісійні витрати заготівельним організаціями).

Розрахунок витрат на сировину і матеріали здійснюється виходячи з норми витрати на одиницю продукції та ціни за формулою


де n – кількість видів матеріалів;

Норми витрат матеріалів на одиницю виробу:

припій – 0,08 г/пайку;

флюс – 0,05 г/пайку;

склотекстоліт – 0,3 г/см2;

спирт етиловий – 0,007 г/см2.

Витрати припою і флюсу розраховуються за кількістю з’єднань, витрати спирту за площею плати.

Розрахунок зводимо у таблицю 5.1

Таблиця 5.1 – Розрахунок витрат на сировину і матеріали
Найменування матеріалу
Марка
Обсяг витрат
Ціна за кг(л), грн
Сума витрат, грн
Припій
ПОСТ–61
0,07
1200
84
Флюс
ФТК
0,04
85
3,4
Склотекстоліт
СФ-2-35-15
0,1875
360
67,5
Спирт етиловий


0,004375
270
1,35
Разом
-
-
-
156,25


Норма витрат комплектуючих виробів та напівфабрикатів по ремонту приймається по переліку елементів пристрою.

Розрахунок вартості купівельних виробів та напівфабрикатів виконується за формулою


де m – кількість типів покупних виробів;

Результати розрахунків витрат на купівельні вироби та напівфабрикати зводимо в таблицю 5.2

Таблиця 5.2 – Розрахунок витрат на купівельні вироби та напівфабрикати
Найменування
Кількість, шт
Ціна за одиницю, грн
Сума, грн
Конденсатори КМ-160V
38
1,95
74,10
Конденсатори К53-14
2
1,60
3,20
Мікросхеми К155
37
1,20
44,40
Резистори МЛТ-0,125
12
0,6
7,20
Резистори МЛТ-0,25
32
0,6
19,20
Діод КД522Б
32
0,84
26,88
Вилка МРН32-1
1
1,50
1,50
Панель
2
3,0
6,0
Разом
-
-
182,48


Величину транспортно-заготівельних витрат В

де К – відсоток ТЗВ, % (К = 10%).

5.1.2 Стаття “Основна заробітна плата”

2 Стаття “Основна заробітна плата” містить витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих ремонтом. Вона обчислюється згідно норми витрат часу на виконання ремонтних робіт і тарифними ставками і розраховується за формулою


де Т
1   2   3   4   5

перейти в каталог файлов


связь с админом