Главная страница
qrcode

E. Це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров я населення та середовища, а також виявлення причинно-наслідкових зв язків


Скачать 297.33 Kb.
НазваниеE. Це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров я населення та середовища, а також виявлення причинно-наслідкових зв язків
Дата23.10.2019
Размер297.33 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаtesty_3_med_Modul_2.docx
ТипДокументы
#64492
страница3 из 13
Каталог
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тема № 4.

Методи психогігієни, психопрофілактики, медичної біоритмології та хроногігієни.
1. Що таке особиста гігієна?

A. Наука, що вивчає закономірності впливу довкілля на організм людини і суспільне здоров'я

B. Розділ загальної гігієни, що вивчає питання збереження і зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання гігієнічного режиму в її особистій діяльності та житті

C. Розробка гігієнічних нормативів, що забезпечують оптимальні умови для збереження суспільного здоров'я

D. Розділ гігієни, що розробляє гігієнічні норми і правила для збереження здоров'я людини в процесі навчання

E. Наука, що вивчає вплив гігієнічних умов трудової діяльності на працездатність і здоров'я
2. Що таке особиста гігієна?

А. Наука, що вивчає закономірності впливу довкілля на організм людини і суспільне здоров'я

B. Розділ загальної гігієни, що вивчає питання збереження і зміцнення здоров'я людини в процесі вчення

C. Розробка гігієнічних нормативів, що забезпечують оптимальні умови для збереження суспільного здоров'я

D. Розділ гігієни, що розробляє гігієнічні правила для повсякденної діяльності і життя людини

Е. Наука, що вивчає вплив гігієнічних умов трудової діяльності
3. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

B. Гігієна спецодягу і спецвзуття

C. Гігієнічна оцінка хімічних речовин, що мають контакт зі шкірою на виробництві

D. Гігієнічні вимоги до житла

Е. Гігієнічні вимоги до певних режимів (дня, харчування, праці і відпочинку)
4. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

B. Гігієна одягу, взуття

C. Гігієнічна оцінка хімічних речовин, що мають контакт зі шкірою на виробництві

D. Гігієнічні вимоги до житла

Е. Гігієнічні умови в лікувальних установах
5. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві

B. Гігієна спецодягу і спецвзуття

C. Гігієнічна оцінка матеріалів побуту, що мають контакт зі шкірою

D. Гігієнічні вимоги до житла

Е. Гігієнічні вимоги до режимів (дня, харчування, праці і відпочинку)

6. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні основи фізкультури і загартування

B. Гігієнічна характеристика умов виробничого стану, що має контакт зі шкірою людини

C. Гігієнічні вимоги до житла

D. Гігієна лікувально-профілактичних установ

Е. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві
7. Основні проблеми, що розробляються особистою гігієною:

А. Гігієнічні умови в дитячих установах

B. Гігієнічна характеристика умов виробничого стану, що має контакт зі шкірою людини

C. Гігієнічні вимоги до житла

D. Гігієна шкіри тіла, волосся, порожнини рота, зубів

Е. Гігієнічні вимоги до індивідуальних засобів захисту на виробництві
8. Чинник довкілля, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Температура атмосферного повітря

B. Запилення атмосферного повітря

C. Вміст вуглекислого газу в повітрі

D. Зміна вологості повітря

Е. Запилення повітря
9. Чинник навколишнього середовища, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Запилення і загазованість повітря

B. Видиме світло

C. Вміст вуглекислого газу в повітрі

D. Зміна вологості повітря

Е. Інтенсивність ультрафіолетової радіації
10. Чинник довкілля, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Вміст вуглекислого газу в повітрі

B. Зміна вологості повітря

C. Зміна атмосферного тиску

D. Зміна швидкості вітру

Е. Запилення повітря
11. Чинник довкілля, що визначає формування біологічних ритмів:

А. Вміст вуглекислого газу в повітрі

B. Зміна вологості повітря

C. Зміна рівня шуму

D. Зміна вмісту кисню в повітрі

Е. Запилення повітря
12. Види біоритмів:

А. Дезадаптаційні (патологічні)

B. Адаптивні (екзогенні)

C. Біохімічні (ендемічні)

D. Кліматичні

Е. Стабільні
13. Види біоритмів:

А. Дезадаптаційні (патологічні)

B. Переривисті

C. Біохімічні (ендемічні)

D. Кліматичні

*Е. Функціональні (ендогенні)
14. Види екзогенних біоритмів:

А. Метеорологічні

B. Щомісячні

C. Аперіодичні

D. Виробничі

Е. Біогеохімічні
15. Види екзогенних біоритмів:

А. Метеорологічні

B. Переривисті

C. Добові

D. Виробничі

Е. Біогеохімічні
16. Види екзогенних біоритмів:

А. Виробничі

B. Біогеохімічні

C. Метеорологічні

D. Вікові

Е. Сонячної активності
17. Види екзогенних біоритмів:

А. Виробничі

B. Біогеохімічні

C. Метеорологічні

D. Сезонні (річні)

Е. Статеві

18. Годинник функціонального спаду (зниження працездатності) протягом доби (згідно теорії єдиного внутрішньодобового біологічного ритму):

А. 3, 8, 12, 16, 20

B. 5, 11, 16, 20, 24

C. 1, 7, 10, 16, 21

D. 4, 6, 10, 17, 24

Е. 2, 9, 14, 18, 22
19. Годинник функціонального підйому (підвищення працездатності) протягом доби (згідно теорії єдиного внутрішньодобового біологічного ритму):

А. 3, 8, 12, 16, 20

B. 5, 11, 16, 20, 24

C. 1, 7, 10, 16, 21

D. 4, 10, 13, 17, 21

Е. 2, 9, 14, 18, 22
20. Знання біоритмів, необхідне лікареві лікувального профілю для:

А. Діагностики захворювань

B. Оздоровлення умов праці

C. Оцінки фізичного розвитку дітей

D. Оздоровлення умов в лікувальній установі

Е. Охорони довкілля
21. Знання біоритмів, необхідне лікареві лікувального профілю для:

А. Поліпшення гігієнічних умов в дитячих установах

B. Оздоровлення умов праці

C. Лікування захворювань

D. Оцінки фізичного розвитку дітей

Е. Охорони довкілля
22. Знання біоритмів, необхідне лікареві лікувального профілю для:

А. Поліпшення гігієнічних умов в лікарнях

B. Оздоровлення умов праці

C. Оцінки фізичного розвитку дітей

D. Профілактики захворювань

Е. Охорони довкілля
23. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Зменшення кількості еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну в крові

B. Гіпертрофія м'язів, зменшення виведення азотистих речовин з організму

C. Збільшення поглинання тканинами кисню

D. Зменшення частоти і хвилинного об'єму дихання

Е. Збільшення частоти і хвилинного об'єму дихання
24. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Збільшення кількості формених елементів крові

B. Розпад білкових структур м'язів, збільшення виведення азотистих речовин з організму

C. Збільшення поглинання тканинами кисню

D. Зменшення частоти і хвилинного об'єму дихання

Е. Збільшення кількості гемоглобіну і холестерину в крові
25. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Збільшення кількості формених елементів крові

B. Гіпертрофія м'язів, зменшення виведення азотистих речовин з організму

C. Збільшення поглинання тканинами кисню

D. Збільшення хвилинного об'єму дихання

Е. Зменшення частоти дихання і пульсу
26. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Збільшення основного обміну

B. Зменшення основного обміну

C. Збільшення вироблення антитіл, фагоцитарної активності лейкоцитів

D. Збільшення енерговитрат

Е. Збільшення лейкоцитів в крові
27. Зміни в організмі при гіпокінезії:

А. Зменшення основного обміну

B. Збільшення енерговитрат

C. Зменшення вироблення антитіл і фагоцитарної активності лейкоцитів

D. Збільшення лейкоцитів в крові

Е. Збільшення кількості гемоглобіну в крові
28. Гігієнічні вимоги до занять фізкультурою:

А. Займатися постійно і систематично

B. Починати займатися з 16-ти років

C. Займатися систематично з семирічного віку

D. Займатися з частотою 1 раз в 10 днів

Е. Враховувати азотистий баланс організму
29. Гігієнічні вимоги до занять фізкультурою:

А. Враховувати вміст холестерину в крові

B. Починати займатися з 16 років

C. Займатися систематично з 7 літнього віку

D. Займатися з частотою 1 раз в 10 днів

Е. Враховувати індивідуальні особливості організму
30. Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою:

А. Займатися з частотою 1 раз в 10 днів

B. Постійно зменшувати фізичне навантаження

C. Не змінювати величину фізичного навантаження

D. Створити оптимальні гігієнічні умови для занять

Е. Заняття можна проводити з 16 до 60 років
31. Гігієнічні вимоги до занять фізичною культурою:

А. Займатися з частотою не рідше 1 раз в 10 днів

B. Постійно збільшувати фізичне навантаження

C. Не змінювати величину фізичного навантаження

D. Постійно зменшувати фізичне навантаження

Е. Заняття можна проводити з 16 до 60 років
32. Ознаки загартування організму:

А. Збільшення частоти пульсу і дихання

B. Слабовиражена рефлекторна реакція на місцеве охолодження

C. Сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження

D. Повільне відновлення температури шкіри після охолодження

Е. Повільне відновлення тактильної чутливості шкіри після охолодження
33. Ознаки загартування організму:

А. Збільшення частоти пульсу і дихання

B. Виражена рефлекторна реакція на загальне охолодження

C. Сильна рефлекторна реакція на місцеве охолодження

D. Повільне відновлення температури шкіри після охолодження

Е. Швидке відновлення температури шкіри після охолодження
34. Види загартування організму:

А. Водою, сонячними променями

B. Зменшенням атмосферного тиску

C. Сонячними променями, зміною атмосферного тиску

D. Збільшенням кисню в повітрі

Е. Зменшенням вуглекислоти в повітрі
35. Види загартування організму:

А. Коливаннями атмосферного тиску

B. Паром

C. Зниженням концентрації кисню в повітрі

D. Місцеві водні процедури (обмивання ніг, полоскання носоглотки)

Е. Збільшенням концентрації вуглекислого газу в повітрі
36. Основний гігієнічний принцип загартування організму:

А. Починати не раніше, ніж з 3-х літнього віку

B. Поступово, систематично, комплексно

C. Систематично, лише після їжі

D. Не застосовувати в літньому віці

Е. Комплексно, обов'язково з прийомом холодного пиття
37. Умова проведення загартування:

А. Достатня інтенсивність термічного подразника

B. Інтенсивність термічного подразника має бути мінімальною

C. Загартування проводити при температурі повітря не нижче 20ºС

D. Загартування проводити при швидкості руху повітря не більше 0,5 м/с

Е. Незмінна інтенсивність термічного подразника
38. Умова проведення загартування:

А. Загартування проводити при температурі повітря не нижче 16ºС

B. Інтенсивність термічного подразника має бути мінімальною

C. Швидка зміна термічного подразника

D. Загартування проводити при швидкості руху вітру не більше 0,5 м/с

Е. Незмінна інтенсивність термічного подразника
39. Умова проведення загартування:

А. Загартування проводити при температурі повітря не нижче 16ºС

B. Інтенсивність термічного подразника має бути мінімальною

C. Загартування проводити при швидкості руху повітря не більше 0,2 м/с

D. Враховувати кліматичні і індивідуальні особливості

Е. Незмінна інтенсивність термічного подразника
40. Основна функція шкіри:

А. Нервово-емоційна

B. Є органом чуття

C. Травна

D. Гуморальна

Е. Антитоксична
41. Основна функція шкіри:

А. Нервово-емоційна

B. Гуморальна

C. Травна

D. Бар'єрна (захисна)

Е. Антитоксична
42. Основна функція шкіри:

А. Нервово-емоційна

B. Гуморальна

C. Травна

D. Антитоксична

E. Видільна
43. Основна функція шкіри:

А. Депо крові

B. Гуморальна

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Антитоксична
44. Основна функція шкіри:

А. Гуморальна

B. Участь в обміні речовин

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Антитоксична
45. Основна функція шкіри:

А. Гуморальна

B. Антитоксична

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Терморегуляторна
46. Основна функція шкіри:

А. Участь в газообміні

B. Антитоксична

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Перешкоджає поглинанню кисню організмом і виділенню СО47. Основна функція шкіри:

А. Антитоксична

B. Участь в створенні імунітету

C. Нервово-психічна

D. Травна

Е. Перешкоджає поглинанню кисню організмом і виділенню СОТема № 6

МЕТОДИ оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров´я дітей та підлітків, визначення групи здоров´я та фізичного виховання.1. Що таке фізичний розвиток дітей та підлітків:

А. Комплекс показників, які формують шкільну зрілість дитини

В. Комплекс показників, які характеризують розвиток сили м’язів дитини

C. Комплекс показників, які характеризують психологічний стан дитини

D. Сукупність морфологічних та функціональних властивостей організму, що характеризують процес його росту та дозрівання

Е. Результати вимірювань функціональних проб
2. Вкажіть головні цілі вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків:

А. Оцінка рівня фізичного розвитку

В. Оцінка стану здоров’я дитини

С. Розробка стандартів фізичного розвитку дітей та підлітків

D. Оцінка впливу факторів оточуючого середовища на здоров’я дітей та підлітків

Е. Усе перераховане
3. Вкажіть головні ознаки, на яких базується формування однорідних груп дітей, які мешкають в неоднакових умовах оточуючого середовища при вивченні фізичного розвитку:

А. Стать, національність

В. Вік, кліматичний район

С. Регіональність мешкання

D. Соціально-побутові умови мешкання

Е. Усе перераховане
4.Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей грудного віку:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 1 місяць, 29 днів
5.Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей від 1-го до 3 –х років:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 1 місяць, 29 днів
6.Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей від 3-х до 7-ми років:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 6 місяців
7. Визначте інтервал часу, згідно з яким формують однорідні вікові групи дітей шкільного віку:

А. Інтервал часу складає 3 місяця

В. Інтервал часу складає 1 місяць

С. Інтервал часу складає 2 місяця

D. Інтервал часу складає 1 рік

Е. Інтервал часу складає 6 місяців
8. Які умови повинні виконувати лікарі-педіатри при дослідженні фізичного розвитку дітей та підлітків?

А. Проводити дослідження тільки в теплу пору року

В. Проводити дослідження при наявності люмінесцентного освітлення у приміщенні

С. Проводити дослідження після прийому їжі

D. Проводити дослідження в першу половину дня на дітях, оголених до поясу

Е. Проводити дослідження в першу половину дня на дітях, повністю оголених
9. Вкажіть головні показники, що вимірюються при проведенні соматометрії:

А. Окружність голови

В. Довжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітки

С. Терміни прорізування молочних зубів та розмір кінцівок

D. Розмір кінцівок

Е. Рівень статевого дозрівання та терміни прорізування молочних зубів
10. Вкажіть показники, які належать до додаткових при проведенні соматометрії:

А. Окружність голови, стегна, плеча, розміри таза

В. Довжина тіла, маса тіла, окружність грудної клітки

С. Терміни прорізування молочних зубів та розмір кінцівок

D. Розмір кінцівок, окружність голови та стегна

Е. Рівень статевого дозрівання та терміни прорізування молочних зубів
11. Фізіометричні дослідження включають:

А. Динамометрію

В. Вимірювання максимальної життєвої ємності легенів

С. Спірометрію

D. Вимірювання станової м’язової сили

Е. Усе позначене
12. Вкажіть, яке розташування тіла дитини є правильним в разі визначення довжини тіла у положенні стоячи за допомогою вертикального ростоміру:

А. Дитина повинна торкатися пристрою трьома частинами тіла: п’ятками, сідницями та міжлопатковою ділянкою

В. Дитина повинна торкатися пристрою двома частинами тіла: п’ятками та потиличною частиною голови

С. Дитина не повинна торкатися ростоміра

D. Дитина повинна торкатися тільки п’ятками

Е. Дитина повинна торкатися п’ятками та міжлопатковою ділянкою
13. Обвід грудної клітки вимірюють:

А. Тільки у стані спокою

В. Тільки у стані максимального вдиху

С. Тільки у стані максимального видиху

D. Тільки при горизонтальному положенні тіла

Е. В стані спокою, максимального вдиху та максимального видиху
14. В ході вимірювання обводу грудної клітки у дівчаток, вимірювальну стрічку слід розташувати:

А. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду - вздовж четвертого ребра

В. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду - по четвертому ребру

С. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду – по нижньому краю соскового кільця

D. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – по середній частині грудної клітки

Е. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – по верхньому краю соскового кільця
15. В ході вимірювання окружності грудної клітки у хлопчиків, вимірювальну стрічку слід розташувати:

А. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду - по четвертому ребру

В. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду - по четвертому ребру

С. Позаду – на рівні нижніх кутів лопаток, попереду – по нижньому краю соскового кільця

D. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – по середній частині грудної клітки

Е. Позаду – на рівні 7 хребця, попереду – на рівні верхнього сегмента біля соска
16. Як правильно слід розташовувати руки дитині при вимірюванні м’язової сили:

А. Руку слід зігнути під кутом 45

В. Рука повинна бути прямою, злегка відведеною від тулуба

C. Руку слід зігнути під кутом 90

D. Рука повинна бути прямою, відведена від тулуба під кутом 45

Е. Рука повинна бути прямою, прилеглою до тулуба
17. Який результат після вимірювань м’язової сили у дитини слід зареєструвати:

А. Середній із 3 вимірювань

В. Максимальний із 3 вимірювань

С. Середній із 2 вимірювань

D. Середній з максимального та мінімального вимірювань

Е. Мінімальний із 3 вимірювань
18. Що таке стоматоскопічне дослідження:

А. Це огляд тіла дитини

В. Це антропометричні вимірювання

С. Це функціональні дослідження

D. Це опис анамнезу життя

Е. Це оцінка психічного стану дитини
19. До складу стоматоскопічних показників не належать:

А. Розвиток мускулатури

В. Форма грудної клітки

С. Форма ніг та стопи

D. Тип кістяку

Е. Зріст
20. Вкажіть, за якими ознаками оцінюється статевий розвиток дівчаток:

А. За ступенем оволосіння під пахвами, часом появи менструацій, розвитку молочних залоз

В. За часом появи менструацій та ступенем появи волосся на лобку

С. За ступенем оволосіння на лобку, під пахвами та часом появи менструацій, розвитку молочних залоз

D. За мутацією голосу

Е. За розвитком м’язів грудної клітки
21. Вкажіть, за якими ознаками оцінюється статевий розвиток хлопчиків:

А. Оволосіння на обличчі

В. Оволосіння на лобку та під пахвами

С. За розвитком м’язів грудної клітки

D. За мутацією голосу та розвитком щитоподібного хряща гортані

Е. Усе перераховане
22. Яким чином визначають ступінь жировідкладання:

А. Вимірюванням товщини жирової складки над лопаткою

В. Визначенням маси тіла

С. Вимірювання товщини жирової складки по середній лінії черева

D. За ступенем розвитку м’язової системи верхньої частині тіла

Е. Вимірюванням товщини жирової складки на череві (на рівні пупка, 5-6 см вбік від нього)
23. Скільки блоків можна визначити у сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. слід визначити 2 блоки

В. слід визначити 3 блоки

С. слід визначити 4 блоки

D. слід визначити 8 блоків

Е. слід визначити 10 блоків
24. Вкажіть 1 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. Проведення щорічних медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на пдставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів
25. Вкажіть 2 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. Проведення щорічних медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на підставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів
26. Вкажіть 3 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. Проведення щорічних медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на підставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів
27. Вкажіть 4 блок в сучасній системі управління станом здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. Проведення щорічних медичних оглядів

В. Установлення причинно-наслідкового зв’язку між провідними чинниками, що формують здоров’я

С. Здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду в дитячих та підліткових установах на підставі існуючих гігієнічних норм і правил

D. Розробка комплексу профілактичних заходів та їх реалізація шляхом цілеспрямованого впливу на організм та довкілля

Е. Отримання статистичної інформації про стан здоров’я дитячих та підліткових колективів за даними проведення щорічних медичних оглядів
28. Вкажіть, в чому полягає індивідуалізуючий метод вивчення фізичного розвитку:

А. В проведенні оцінки фізичного розвитку дитини методом сигмальних відхилень

В. В проведенні динамічного нагляду за фізичним розвитком дитини

С. В проведенні оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії

D. Одночасне дослідження дітей, які мешкають в певній місцевості

Е. Проведення оцінки фізичного розвитку дитячого колективу
29. Вкажіть, в чому полягає генералізуючий метод вивчення фізичного розвитку:

А. В проведенні оцінки фізичного розвитку дитини методом сигмальних відхилень

В. В проведенні динамічного нагляду за фізичним розвитком дитини

С. В проведенні оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії

D. В масовому, одночасному дослідженні фізичного розвитку дітей, які мешкають в певній місцевості

Е. Проведення оцінки фізичного розвитку дитячого колективу
30. Вкажіть головні типи костяку:

А. Тонкий, середній, масивний

В. Сутулуватий, правильний

С. Кіфотичний, лордотичний, правильний

D. Астеничний, товстий, нормальний

Е. Пропорційний, непропорційний
31. Вкажіть основні типи постави:

А.Нормальна, конічна, астенічна, лордотична

В. Фізіологічна, астенічна, нормостенична, патологічна

С. Пропорційна, непропорційна, дисгармонійна

D. Правильна, лордотична, кіфотична, сутулувата, випрямлена

Е. Конічна, астенічна, лордотична, сутулувата
32. Вкажіть основні форми грудної клітки:

А. Астенична, гіперстенична, правильна

В.Нормальна, конічна, випрямлена, лордотична

С.Циліндрична, конічна, плоска, змішана

D. Здавлена, правильна, неправильна

Е. Конічна, лордотична, кіфотична
33. В разі вивчення фізичного розвитку, дітей якого віку слід віднести до вікової групи 11-річних:

А. від 11 до 11 років 6 місяців

В. від 11 до 12 років

С. від 11 до 11 років 5 місяців 29 днів

D. від 10 років 5 місяців 29 днів до 11 років 6 місяців

Е. від 10 років 6 місяців до 11 років 5 місяців 29 днів
34. В разі вивчення фізичного розвитку, дітей якого віку слід віднести до вікової групи 13-річних:

А. від 12 років 6 місяців до 13 років 5 місяців 29 днів

В. від 12 до 13 років

С. від 13 до 13 років 5 місяців 29 днів

D. від 12 років 5 місяців 29 днів до 13 років 6 місяців

Е. від 13 до 13 років 6 місяців
35. Вкажіть методи оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків:

А. Метод сигмальних відхилень, кореляційний, комбінований

В. Дисперсійний, кореляційний, метод сигнальних відхилень

С. Метод сигмальних відхилень, за шкалами регресії, комплексний

D. Метод сигмальних відхилень,

Е. Дисперсійний, кореляційний
36. За допомогою метода сигмальних відхилень можна встановити:

А. Гармонійність та пропорційність розвитку

В. Стан працездатності

С.Рівень фізичного розвитку за окремими антропологічними ознаками та пропорційність розвитку

D. Рівень біологічного розвитку та пропорційність розвитку

Е. Опірність організму та біологічний вік
37. Для розрахунків сигмального відхилення необхідно знати:

А. Коефіцієнт кореляції та середньоквадратичне відхилення

В. Коефіцієнт детермінації та середньоквадратичне відхилення

С. Похибку середньоарифметичної зваженої величини

D. Фактичне відхилення антропометричного показника від стандартного та середньоквадратичне відхилення

Е. Усе перелічене
38. Що таке профіль фізичного розвитку дитини?

А. Це проекція тіла дитини при вертикальному положенні

В. Це фронтальна проекція тіла при вертикальному положенні

С. Графічне зображення у стані стоячи та сидячи

D. Графічне зображення величин сигмальних відхилень основних антропометричних ознак

Е.Співвідношення маси тіла до росту
39. Вкажіть, на чому базується визначення фізичного розвитку дітей за допомогою шкал регресії?

А. На використанні індивідуальних карт фізичного розвитку

В. На використанні стоматоскопічних ознак

С. На графічному зображення основних антропометричних ознак

D. На використанні показників біологічного віку дитини

Е. На урахуванні кореляційної залежності між ростом, масою тіла та обводом грудної клітки
40. Коефіцієнт регресії Ру/х визначає:

А. Максимальне відхилення маси тіла від стандартної величини

В. На скільки зміниться маса тіла (у) при зміні росту на 1 см (х)

С. Співвідношення маси тіла щодо росту

D. На скільки зміниться обвід грудної клітки (z) при зміні росту на 1 см (х)

Е. Співвідношення росту у стані «стоячи» до стану «сидячи»
41. Коефіцієнт регресії Рz/х визначає:

А. Максимальне відхилення маси тіла від стандартної величини

В. На скільки зміниться маса тіла (у) при зміні росту на 1 см (х)

С. На скільки зміниться обвід грудної клітки (z) при зміні росту на 1 см (х)

D. Співвідношення маси тіла до обводу грудної клітки

Е. Співвідношення росту у стані «стоячи» до стану «сидячи»
42. Що визначає сигма регресії?

А. Максимальне відхилення маси тіла від стандартної величини

В. Значення нормальних коливань індивідуального антропометричного показника відносно росту

С. Дає оцінку біологічному віку дитини

D. Співвідношення маси тіла до обводу грудної клітки

Е. Співвідношення росту у стані «стоячи» до стану «сидячи»
43. У промисловому районі одного із індустріальних міст серед дітей дошкільного віку почастішали захворювання на хронічний астматичний бронхіт та бронхіальну астму. Який із постійних забруднювачів атмосферного повітря міста міг стати їх причиною?

A. Діоксид сірки
B. Оксид вуглецю
C. Свинець
D. Оксиди азоту
E. Продукти фотохімічних реакцій

44. У хлопчика 10 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -1,44σ, за масою тіла -1,52σ, за окружністю грудної клітки -1,32σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

A. Фізичний розвиток середній, пропорційний.

B. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки нижче середнього, пропорційний.

C. Фізичний розвиток низький, гармонійний.

D. Фізичний розвиток середній, непропорційний.

E. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.
45. У хлопчика 8 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -0,78σ, за масою тіла +0,83σ, за окружністю грудної клітки +0,51σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.

A. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, непропорційний.

B. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками вище середнього, пропорційний.

C. Фізичний розвиток хлопчика за вказаними ознаками низький, гармонійний.

D. Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, непропорційний.

E. Фізичний розвиток хлопчика за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.
46. У дівчинки 13 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла +2,17σ, за масою тіла +2,08σ, за окружністю грудної клітки +2,11σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A. Фізичний розвиток за вказаними ознаками високий, негармонійний.

B. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, негармонійний.

C. Фізичний розвиток за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

D. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

E. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки високий, пропорційний.
47. У дівчинки 11 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла +0,23σ, за масою тіла +1,99σ, за окружністю грудної клітки +1,89σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в дві сигми. Дайте оцінку фізичного розвитку школярки.

A. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки середній, негармонійний.

B. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та окружністю грудної клітки вище середнього, непропорційний.

C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками вище середнього, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дівчинки за довжиною тіла середній, за масою тіла та окружністю грудної клітки високий, негармонійний.

E. Фізичний розвиток дівчинки вказаними ознаками високий, негармонійний.
48. За шкалами регресії було встановлено, що у дівчинки 13 років індивідуальні показники довжини тіла вище середнього, маси тіла +2,31σ
A. Фізичний розвиток дівчинки різко дисгармонійний, за рахунок підвищеного жировідкладення.

B. Фізичний розвиток дівчинки дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дівчинки за вказаними ознаками гармонійний.

D. Фізичний розвиток дівчинки високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дівчинки високий, дисгармонійний.
49. У дівчинки 7 років індивідуальні показники маси тіла +0,57σ
A. Фізичний розвиток дівчинки дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дівчинки гармонійний

C. Фізичний розвиток дівчинки середній.

D. Фізичний розвиток дівчинки високий.

E. Фізичний розвиток дівчинки вище середнього.
50. Величина довжини тіла хлопчика 10 років знаходиться в межах від М+1σ до М+2σ. Індивідуальні показники маси тіла +1,33σ
A. Фізичний розвиток дитини вище середнього, дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.
51. За шкалами регресії довжина тіла учня 14 років була віднесена до показників, які знаходиться в межах від М+2σ та вище. Показники маси тіла +1,98σ
A. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний
52. Хлопчик 8 років має довжину тіла 130,1 см (+0,36σ), масу тіла 28,5 кг (+0,12σ), обвід грудної клітки 63,0 см (+0,10 σ). Біологічний рівень розвитку відповідає календарному віку. Функціональні показники в межах ±1σ. Оцініть фізичний розвиток дитини комплексним методом.

A. Фізичний розвиток дитини високий, гармонійний.

B. Фізичний розвиток дитини вище середнього, гармонійний.

C. Фізичний розвиток дитини високий, дисгармонійний.

D. Фізичний розвиток дитини середній, гармонійний.

E. Фізичний розвиток дитини різко дисгармонійний.
53. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.

А. Визначення маси тіла

В. Вимірювання довжини тіла

С. Визначення життєвої ємності легень

D. Визначення форми хребта

Е. Визначення форми грудної клітки
54. В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає хронічним бронхітом у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

А. 3 група здоров’я

В. 1 група здоров’я

С. 2 група здоров’я

D. 4 група здоров’я

Е. 5 група здоров’я
55. У дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку високий (М+3δ), довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віку (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові строки (Ма
А. Акселерації

В. Ендокринних порушень

С. Складу раціону харчування

D. Занять спортом

Е. Недоліків у гігієнічному вихованні
56. Після проведення поглибленого медичного огляду у п’ятому класі загальноосвітньої школи діти були розподілені за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести детей, які часто хворіють, і мають морфологічні та функціональні відхилення після перенесених захворювань?

А. 1 група здоров’я

*В. 2 група здоров’я

С. 3 група здоров’я

D. 4 група здоров’я

Е. 5 група здоров’я
57. Для вивчення показників фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні та фізіометричні методи дослідження. Оберіть з наведеного соматометричний метод дослідження.

А. Визначення життєвої ємності легень

В. Вимірювання довжини тіла

С. Визначення форми грудної клітки

D. Визначення форми хребта

Е. Визначення м’язової сили
58. Оцінка фізичного розвитку дитини дошкільного віку показала: фізичний розвиток – середній, за масою тіла, обводом грудної клітки – гармонійний, біологічний вік відповідає календарному. Хронічні захворювання відсутні. Протягом року хворів 5 разів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?

А. 2 група здоров’я

В. 1 група здоров’я

С. 3 група здоров’я

D. 5 група здоров’я

Е. 4 група здоров’я
59. При проведенні медичного огляду всім учням 7 класу визначали відповідність біологічного розвитку календарному віку. Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

А. Кількість постійних зубів

В. Довжина тіла

С. Щорічне збільшення довжини тіла

D. Осифікація кісток кисті

Е. Розвиток вторинних статевих ознак
60. Аналіз захворюваності школярів вікових груп 7-10 років, 11-14 років та 15-17 років виявив, що один з класів захворювань має найбільш широке розповсюдження у всіх вікових періодах. Які це хвороби?

А. Інфекційні захворювання

В. Травми і отруєння

С. Хвороби органів травлення

D. Хвороби шкіри

Е. Хвороби органів дихання
61. При вивченні фізичного розвитку дітей переддошкільного віку оцінювали ряд показників. Який із перерахованих показників відноситься до основних антропометричних показників фізичного розвитку?

А. Форма хребта

В. Показники гемодинаміки

С. Обвід грудної клітки

D. Форма грудної клітки

Е. Динамометрія
62. Під час розподілу дітей на медичні групи в одного з учнів установлено захворювання на бронхіальну астму в стадії компенсації. До якої групи занять з фізичного виховання можна віднести цього учня?

А. Підготовча група

В. Основна група

С. Спеціальна група

D. Заняття лікувальною фізкультурою

Е. Заборонити заняття
63. З метою підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладені наступні принципи: поступовість, індивідуальність, комплексність. Який з основних принципів загартовування не включив лікар у програму?

А. Нарощування інтенсивності впливу

В. Підвищення резистентності

С. Нарощування сили впливу

D. Систематичність

Е. Підвищення стійкості
64. Підліток 15 років має наступні показники, що характеризують його біологічний вік: щорічне збільшення довжини тіла - на 1 см нижче за показники цієї вікової групи, на 2 - менше постійних зубів, ступінь розвитку вторинних статевих ознак відстає на 2 роки (Р, Ахо, Vo, Fo, Lo). Оцініть біологічний вік підлітка.

А.Випереджає календарний вік

В.Відповідає календарному

С.Відстає від календарного

D.Низький

Е.Високий
65. Всі діти перед вступом до школи повинні пройти медичний огляд. Вкажіть термін проведення медогляду для дітей 6-ти років, які поступають у 1 клас.

А. За 1 рік до школи

В. За 3 місяці до школи

С. За 2 тижні до школи

D.За 6 місяців до школи

Е. За 1 тиждень до школи
66. Після перенесення гострих вірусних інфекцій дітей та підлітків відсторонюють від занять фізичною культурою. Вкажіть строк, з якого учням дозволяється відвідувати ці заняття.

А. Через 3 дні від початку відвідувань учбового закладу

В. Через 1-3 тижні від початку відвідувань учбового закладу

С. Через 10 днів від початку відвідувань учбового закладу

D. Через 7 днів від початку відвідувань учбового закладу

Е. Через 1 день від початку відвідувань учбового закладу
67. Для кожного вікового періоду виділяють кілька найбільш інформативних показників біологічного розвитку. Для раннього й дошкільного віку крім довжини тіла та її річного збільшення є характерними показники:

А. Розвитку вторинних статевих ознак

В. Розвитку вторинних статевих ознак та терміни прорізування та зміни молочних зубів

С. Нервово-психічного розвитку та терміни прорізування та зміни молочних зубів

D. Терміни прорізування та зміни молочних зубів

Е. Нервово-психічного розвитку
68. Для кожного вікового періоду виділяють кілька найбільш інформативних показників біологічного розвитку. Для молодшого шкільного віку крім довжини тіла та її річного збільшення є характерними показники:

А. Число постійних зубів

В. Розвитку вторинних статевих ознак та терміни прорізування та зміни молочних зубів

С. Нервово-психічного розвитку та терміни прорізування молочних зубів

D. Розвитку вторинних статевих ознак

Е. Нервово-психічного розвитку
69. Інтенсивність процесів акселерації спостерігалась протягом 60-70 років минулого століття, з 80 –х років починають відзначати сповільнення темпів та їх стабілізацію у 90-х. Для сучасних дітей найбільш характерні:

А. Тенденція до дефіциту маси тіла та більш пізнє настання статевого дозрівання

В. Тенденція до збільшення маси тіла та більш пізнє настання статевого дозрівання

С. Тенденція до дефіциту маси тіла та ранішого статевого дозрівання

D. Випередження біологічного віку від календарного

Е. Тенденція до збільшення маси тіла та випередження біологічного віку від календарного

70. Виділіть головну мету щорічних медоглядів дітей та підлітків

А. Розробка оздоровчих заходів

В. Перелік дітей, що часто хворіють

С. Своєчасна діагностика груп ризику та класифікація за станом здоров’я та рівнем фізичної підготовки

D. Допуск до занять фізкультури

Е. Оцінка соматоскопічних показників
71. Вкажіть методики, що використовуються шкільними лікарями при оцінці фізичного розвитку дітей та підлітків

А. Вимірювання грудної клітки та голови

В. Вимірювання частоти пульсу, тиску та сили м’язів

С. Опис рівня біологічного розвитку

D. Соматометрія, фізіометрія, соматоскопія

Е. Знаходження концентрації уваги
72. Вкажіть головний санітарно-гігієнічний захід щодо попередження розвитку відхилень з боку функціонування зорового аналізатору у школярів

А. Висота розташування світильників

В. Нормування інтервалів виконання письмових робіт

С. Використання письма під нахилом або прямого

D. Забезпечення оптимального рівня освітлення робочого міста

Е. Розташування за партою учнів згідно з ростовим показником
73. Які існують сучасні гіпотези щодо пояснення такого явища як акселерація?

А. Використання надзвичайно калорійних сумішей для харчування

В. Урбанізація міст, екологічні впливи

С. Геліогенні, аліментарні, соціально-економічні

D. Гетеролокальні браки, раннє статеве дозрівання

Е. Специфічна профілактика, успіхи в педіатрії
74. Вкажіть головні критерії за якими визначається адаптація дитини до дошкільного заходу

А. Термін нормалізації психічного та емоціонального стану

В. Продовження захворювань

С. Стать дитини

D. Частота захворювань

Е. Термін нормалізації поведінки та психічного і емоціонального стану, частота та продовження захворювань
75. Які показники фізичного розвитку дитини можна оцінювати як відхилення від стандарту?

А. Низький зріст

В. Дефіцит маси тіла

С. Зайва вага

D. Дефіцит та надлишок маси тіла

Е. Низький зріст, дефіцит маси, зайва вага
76. Які показники враховуються при використанні комплексного методу оцінки стану фізичного розвитку дітей та підлітків?

А. Психологічний статус

В. Морфофункціональний стан та рівень біологічного розвитку

С. Ступінь опірності організму та рівень біологічного розвитку

D. Наявність генетичних захворювань та рівень біологічного розвитку

Е. Ступінь загартовування
77. Біологічний вік дитини встановлюється за показником:

А. Щорічне збільшення довжини тіла

В. Термін зміни зубів на постійні

С. Ступінь розвитку вторинних статевих ознак

D. Термін осифікації кісток кисті

Е. Усе перераховане
78. Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє оцінити:

А. Розвиток хронічних захворювань

В. Психологічний статус

С. Ступінь загартовування

D. Ступінь опірності організму

Е. Відповідність календарного віку дитини рівню біологічного розвитку
79. Вкажіть головну мету проведення масових досліджень фізичного розвитку дитячих колективів?

А. Для встановлення дітей, які часто хворіють

В. Для визначення груп дітей з фізичного виховання

С. Для встановлення ступеня загартовування організму

D. Для розробки стандартів фізичного розвитку дітей в окремому регіоні та оцінки впливу екологічних умов на здоров’я

Е. Для визначення дітей, які довго хворіють
80. Яких дітей слід віднести до категорії «часто хворіючих»?

А. Тих, що хворіли у попередньому році 1 раз на місяць

В. Тих, що хворіли у попередньому році 4 рази та більше

С. Тих, що хворіли у попередньому кварталі не менше 3 разів

D. Тих, що хворіли у попередньому році не менше 5 разів

Е. Тих, що хворіли у попередньому році не менше 6 разів
81. Які з показників найчастіше використовуються для характеристики стану здоров’я дитячих та підліткових колективів:

А. Захворюваність на інфекційні хвороби

В. Показники народжуваності та індекс здоров’я

С. Показники смертності та індекс здоров’я

D. Патологічна ураженість та індекс здоров’я

Е. Індекс здоров’я
82. Дайте визначення, що таке показник «захворюваність за звертальністю»

А. Це кількість захворювань, які встановлені в процесі поглиблених медичних оглядів в дитячих закладах

В. Це сукупність випадків захворювань за визначений термін, з приводу яких були звертання в ЛПЗ

С. Це кількість гострих інфекційних захворювань, з приводу яких були звертання в ЛПЗ

D. Питома вага звертань до педіатрів з приводу загострень хронічних захворювань

Е. Розповсюдженість хронічних захворювань
83. Дайте визначення, що таке показник «патологічна ураженість»?

А. Це кількість гострих захворювань, які встановлені в процесі поглиблених медичних оглядів в дитячих закладах

В. Це сукупність випадків захворювань за визначений термін, з приводу яких, були звертання в ЛПЗ

С. Це кількість гострих інфекційних захворювань, з приводу яких були звертання в ЛПЗ

D. Питома вага звертань до педіатрів з приводу загострень хронічних захворювань

Е. Це розповсюдженість хронічних захворювань та різних функціональних відхилень
84. Які питання слід вирішити при організації медичного контролю за фізичним вихованням у школі?

А. Медичне дослідження стану здоров’я

В. Визначення групи фізичного виховання

С. Контроль за відповідністю фізичного навантаження функціональним здібностям організму

D. Контроль за місцями проведення уроків фізкультури та умовами спортивних змагань

Е. Усе викладене
85. Яких дітей шкільного віку слід віднести до основної групи з фізичного виховання?

А. Першої групи здоров’я

В. Другої групи здоров’я

С. Третьої групи здоров’я

D. Дітей нетренованих та незагартованих

Е. Дітей незагартованих
86. Яких дітей шкільного віку слід віднести до підготовчої групи з фізичного виховання?

А. Першої групи здоров’я

В. Другої групи здоров’я

С. Третьої групи здоров’я

D. Дітей нетренованих та незагартованих

Е. Дітей незагартованих
87. Яких дітей шкільного віку слід віднести до спеціальної групи з фізичного виховання?

А. Першої групи здоров’я

В. Другої групи здоров’я

С. Третьої групи здоров’я

D. Дітей нетренованих та незагартованих

Е. Дітей четвертої групи здоров’я
88. Які питання слід вирішити при організації медичного контролю за фізичним вихованням у дошкільному дитячому закладі?

А. Медичний контроль за реакцією організму щодо фізичного навантаження

В. Медичний догляд перед початком загартовування

С. Медичний контроль за умовами проведення фізкультури

D. Встановлення групи фізичного виховання

Е. Усе викладене
89. Яких дітей дошкільного віку за станом здоров’я слід віднести до першої групи фізвиховання?

А. Дітей з затримкою фізичного розвитку

В. Дітей першої групи здоров’я

С. З анемією

D. Дітей другої групи здоров’я

Е. Дітей після гострого інфекційного захворювання
90. Яких дітей дошкільного віку за станом здоров’я слід віднести до другої групи фізвиховання?

А. Дітей з затримкою фізичного розвитку

В. Дітей першої групи здоров’я

С. З анемією

D. Дітей другої групи здоров’я

Е. Дітей реконвалесцентів
91. Яких дітей дошкільного віку за станом здоров’я слід віднести до другої групи фізвиховання?

А. Дітей другої групи здоров’я

В. Дітей з середнім рівнем фізичного розвитку

С. З анемією будь-якої етіології

D. З хронічними захворюваннями нирок

Е. Дітей з гострими запальними процесами
92. Яких дітей дошкільного віку за станом здоров’я слід віднести до третьої групи фізвиховання?

А. З гострими захворюваннями нирок

В. Дітей з затримкою фізичного розвитку

С. Дітей другої та третьої групи здоров’я

D. Дітей, з компенсованими вадами розвитку серця

Е. Дітей з вадами серця в стадії субкомпенсації
93. Яких дітей дошкільного віку за станом здоров’я слід віднести до другої групи фізвиховання?

А. Дітей з гострими запальними процесами

В. З хронічними захворюваннями нирок

С. Дітей з вадами серця в стадії субкомпенсації

D. Дітей, вадами розвитку серця в стадії компенсації

Е. Усе перераховане
94. В ході проведення фізичного виховання для дітей, які належать до другої групи фізвиховання слід дотримуватися особливих вимог. Вкажіть їх?

А. Фізвиховання проводять з обмеженням м’язового навантаження

В. Не слід проводити загартовування за допомогою води

С. Проводять без обмежень

D. Загартовування проводять зі зниженням температури повітря та води

Е. Усе перераховане
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

перейти в каталог файлов


связь с админом