Главная страница
qrcode

План реалізації проекту


НазваниеПлан реалізації проекту
Дата13.01.2020
Размер2.86 Mb.
Формат файлаpptx
Имя файлаПлан реалізації та ризики-Чернігів.pptx
ТипДокументы
#66219
Каталог

Чернігів

План реалізації проєкту. Очікувані результати. Моніторинг та оцінка. Управління проєктними ризиками.

#спадщина_GM

#запідтримкиУКФ

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Проєкт має містити графік заходів, які до нього входять та бути досить насиченим. Спочатку розподіліть кожний проєктний захід на достатню кількість складових (дій), які потім необхідно співвіднести між собою для того, щоб встановити:

послідовність – у якому порядку мають відбуватися ці дії?

залежність – чи залежить дія від початку або

завершення будь-якої з інших дій?

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Одним із показників якості проекту є коректність планування заходів та інших дій, з яких він складається.

Робочий план (графік) здійснення проекту пояснює кожну його фазу.

Графік, який показує, що і коли Ви будете виконувати, тільки

додасть ясності вашій заявці.

Найпростішим і найбільш практичним інструментом,

який використовується для планування ходу проекту, є

графік Гантта.

ГРАФІК ГАНТТА


На етапі планування графік становить важливе джерело інформації.

Завдяки йому ми можемо віднайти певні часові резерви.

Це відбувається тоді, коли деякі із поєднаних між собою заходів пов’язані з іншими заходами проекту не

безпосередньо, а через певні проміжки часу.

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ГРАФІКА ДІЙ

проведення заходів і виконання завдань. 7. Розподіл завдань серед учасників команди проекту. - наводяться початок і закінчення етапу; - визначається загальний час, необхідний на його реалізацію.

Кількість завдань ≥ кількості етапів

ГРАФІК ГАНТТА

РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ (УКФ)

Очікувані результати

При формулюванні очікуваних результатів розробник проекту має виходити з того, що ці результати будуть свідчити про позитивні зміни, які відбулися під впливом заходів проекту. Продукти – це продукти та послуги, які є результатами проєктної діяльності. Результат – очікуваний або досягнутий негайний або проміжний вплив продукту програми.

УВАЖНО ПРОАНАЛІЗУЙТЕ

УВАЖНО ПРОАНАЛІЗУЙТЕ

МЕТУ, ЗАВДАННЯ,

НАСЛІДКИ І ПРИЧИНИ ПРОЄКТУ.

Наступні питання можуть бути доцільними при ідентифікації результатів:

• Хто є бенефіціаром проєкту?

• Яким чином цільова група скористається проєктом?

• Які зміни викличе проєкт?

Короткострокові результати

Очікуванні короткострокові результати
Показники, які можуть характеризувати ступінь досягнення очікуваних результатів
Інструмент оцінки
Довгострокові результати Очікуванні довгострокові результати
Показники, які можуть характеризувати ступінь досягнення очікуваних результатів
Інструмент оцінки
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОЖУТЬ ВИРАЖАТИСЯ в кількісних показниках вимірювання

Кількісні показники (приклад):

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОЖУТЬ ВИРАЖАТИСЯ в якісних показниках вимірювання

Якісні показники (приклад):

задоволена тощо. Приклад формулювання очікуваних результатів проекту

1. Випуск інформаційного бюлетеню Кіровоградського міського конкурсу проектів культурного розвитку міста.

2. Привернення уваги громадськості до проблем та перспектив розвитку свого міста.

3. Популяризація знань щодо додаткових джерел реалізації власних ініціатив та шляхів їх пошуку.

4. Привернення уваги органів влади та інших інституційних форм

щодо актуальності залучення активної та обдарованої молоді до

розв'язання соціально значущих проблем суспільства.

5. Підвищення почуття власної значимості, відповідальності та

патріотизму в становленні та подальшому розвитку рідного

міста у свідомості молоді.


Реалістичність досягнення:
 

Значущість очікуваних результатів:
КРИТЕРІЇ УСПІШНОГО ПРОЕКТУ:

КРИТЕРІЇ УСПІШНОГО ПРОЕКТУ:

Ефективність коштів/очікувані результати:
 
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

Заявка, має містити:

план оцінки ефективності проєкту

механізм оцінки його результатів

По-перше, варто оцінити ступінь ефективності роботи в цілому, щоб зрозуміти, наскільки вдалося досягти поставлених цілей. По-друге, оцінка може проводитися для

одержання відомостей про перебіг проєкту.

Економічність – це міра прояву господарності.

Вимірювання економічності відбувається шляхом співставлення витрат і отриманих продуктів та результатів.

Результативність – це міра змістовності проведених заходів. Результативність вимірюється рівнем того, які заплановані результати проекту були досягнуті, наскільки вони є стабільними, а також як вони впливають на оточення. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
ПРИМІТКИ
Відповідність проєктної заявки критеріям і цілям Конкурсу
Відповідність проєктної заявки Стратегії розвитку м. Харкова, Програмі соціально-економічного розвитку міста, муніципальним цільовим програмам, ОТГ
Креативний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проєкту
Реалістичність та здійсненність проєкту з точки зору поставлених цілей та

очікуваних результатів
Логічна узгодженість проєктної заявки
Вимірюваність результатів проєкту, наявність критеріїв (індикаторів) оцінки

успішності про.кту
Можливий довготерміновий вплив та мультиплікаційний ефект проєкту
Економічна ефективність та обґрунтованість бюджету проєкту
Рівень інформаційного забезпечення та медійна стратегія щодо використання

результатів проєкту
Приклад механізму оцінювання результатів проєкту
ЗВІТНІСТЬ, МОНІТОРІНГ ТА ОЦІНКА ТА ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗВІТНОСТІ
ОПИСОВІ ЗВІТИ
ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
Управління проєктними ризиками

Управління проєктними ризиками

ВАЖЛИВО ПОКАЗАТИ, НАСКІЛЬКИ РЕАЛІСТИЧНО РОЗУМІЄТЕ СВОЮ СПРОМОЖНІСТЬ

Управління проєктними ризиками

Види
Характеристика
Ризики проєкту
Методи запобігання
Внутрішні

організаційні ризики
Ризики, пов'язані з невиконанням учасниками проєкту взятих зобов'язань через конфлікти в команді, недостатню компетентність, низький рівень менеджменту
Часові ризики
Ризики, які можуть призвести до порушення плану реалізації проєкту
Технічні ризики
Будь-які потенційні збої, котрі можуть перешкоджати отримати результати тієї якості,
Ризики витрат
Ризики, пов'язані з можливістю того,що ви не укладетеся в затверджений бюджет
Форс-мажорні ризики
Ризики через обставини, які важко передбачити
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
перейти в каталог файлов


связь с админом