Главная страница
qrcode

Хімічний склад бактерій Хімічний склад бактерій Вода 80-90 Сухий залишок із суміші органічних І мінеральних речовин 10-20 Основні органогени C, N, O, H, p основні мінерали Na, Mg, K, Ca, Fe, s мікроелементи Mn, Mo, Zn, Cu, Co, Ni


Скачать 21.28 Mb.
НазваниеХімічний склад бактерій Хімічний склад бактерій Вода 80-90 Сухий залишок із суміші органічних І мінеральних речовин 10-20 Основні органогени C, N, O, H, p основні мінерали Na, Mg, K, Ca, Fe, s мікроелементи Mn, Mo, Zn, Cu, Co, Ni
АнкорFiziologiya mikroorganizmiv Zhivlennya dikhannya rist i rozmnozhennya bakteriy.ppt
Дата02.10.2017
Размер21.28 Mb.
Формат файлаppt
Имя файлаFiziologiya_mikroorganizmiv_Zhivlennya_dikhannya_rist_i_rozmnozh
ТипДокументы
#23392
КаталогХімічний склад бактерій


Хімічний склад бактерій


Вода – 80-90%


Сухий залишок із суміші органічних і мінеральних речовин – 10-20%


Основні органогени: C, N, O, H, P


Основні мінерали: Na, Mg, K, Ca, Fe, S


Мікроелементи: Mn, Mo, Zn, Cu, Co, Ni


Цитоплазматична мембрана (є істинним бар’єром, через який певні речовини проникають вибірково)

Енергонезалежні


Енергонезалежні


1)Проста дифузія:


– відбувається за рахунок різниці градієнту концентрації (проникнення мілких молекул)


– відбувається проникнення середніх ліпофільних молекул також і при вирівнюванні градієнту концентраціїЕнергозалежні


  Енергозалежні

  1)Активний транспорт – відбувається за участю специфічних для речовин ферментів-перенощиків, локалізованих в ЦПМ, проти градієнту концентраціїзабезпечується фосфорильованим мембранним ферментом. Відбувається як за градієнтом концентрації, так і проти нього


1)Аутотрофи (аміноаутотрофи) джерелом є неорганічні сполуки


вуглецю і азоту


2)Гетеротрофи (аміногетеротрофи)


джерелом є органічні сполуки вуглецю та азоту
Обов’язковий (облігатний) – бактерії засвоюють органічні речовини живого організму, розвиваються лише внутрішньоклітинно (рикетсії, хламідії)


Їх набір – генетично детермінована ознака. Вивчення ферментативної активності збудників проводять з метою ідентифікації.

За механізмом дії:


За механізмом дії:


оксидоредуктази


трансферази


гідролази


ліази


лігази


ізомерази


екзоферменти – виділяються в зовнішнє середовищепротеолітичні


протеолітичні


цукролітичні


ліполітичні


Окрема група - ферменти захисту та агресіїФерменти використовують:


Ферменти використовують:


з метою ідентифікації збудників інфекційних хвороб


як лікувальні препарати:


- фібринолізин – для попередження тромбоемболій при свіжих інфарктах


- пеніциліназа – для профілактики анафілаксії на пеніцилін


в промисловості їх використовують у виробництві біологічних препаратів (вітаміни групи В, аскорбінової кислоти, амінокислот, генній інженерії )


Хемосинтез – джерелом енергії є окисно-відновні реакції розщеплення хімічних сполук (хемотрофи)
облігатні – парціальний тиск кисню 20%


мікроаерофіли – парціальний тиск кисню 5%


факультативні – можуть використовувати кисень


облігатні – гинуть в кисневих умовах


Розмноження – процес відтворення подібних собі особин, який забезпечує існування виду

бінарний поділ


бінарний поділ


дроблення і спороутворення (у актиноміцетів)


брунькування
Експоненціальна фаза – інтенсивне розмноження (збільшення кількості особин в геометричній прогресії)
Фаза відмирання – інтенсивне відмирання (кількість відмерлих збільшується в геометричній прогресії)


Фактори росту


  Вітаміни
  Пурини
  Піримідини
  Жирні кислоти, гліцериди, незамінні амінокислоти
Бактерії-прототрофи самостійно синтезують ці сполуки


Оптимальна температура розвитку (37°С)


Аеробні або анаеробні умови (залежно від типу дихання)


за консистенцією (рідкі,напіврідкі, щільні)

за призначенням


за призначенням


- універсальні


- спеціальні(селективні, диференційно-діагностичні, транспортні, консервуючі, середовища накопичення
Хімічний спосіб – культивування в ексикаторі з поглиначами кисню (лужний р-н пірогалолу)
Біологічний спосіб – одночасне культивування в герметизованій чашці Петрі облігатних аеробів з анаеробами


Культивування в товщі середовища


-помутніння


-плівку


-осад


-їх комбінації


На твердих середовищах утворюють колонії
Колір (залежить від кольору пігментів бактерій)


Форма (кругла, овальна, розеткоподібна тощо)


Консистенція (м’яка, в’язка, крихка)Різні


Різні


види


колоній

перейти в каталог файлов


связь с админом