Главная страница
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
qrcode

Ответы к тестам Инновации. Варіант 1 Тест Понятие новация впервые появилось в XVIII в. XIX в. XX в. Тест Яка із типів інновацій, прийнятих Й. Шумпетером, визначає введення нового продукту Продуктова


Скачать 42.79 Kb.
НазваниеВаріант 1 Тест Понятие новация впервые появилось в XVIII в. XIX в. XX в. Тест Яка із типів інновацій, прийнятих Й. Шумпетером, визначає введення нового продукту Продуктова
АнкорОтветы к тестам Инновации.docx
Дата13.01.2017
Размер42.79 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаOtvety_k_testam_Innovatsii.docx
ТипДокументы
#5019
КаталогОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

ВАРІАНТ №1

Тест 1.Понятие «новация» впервые появилось в:

 1. XVIII в.;

 2. XIX в.;

 3. XX в.


Тест 2. Яка із типів інновацій, прийнятих Й.Шумпетером, визначає введення нового продукту?

 1. Продуктова;

 2. Технологічна;

 3. Сировинна;

 4. Організаційна;

 5. Збутова.


Тест 3. Кондратьєв Н.Д. довів, що перехід до нового ринку пов'язаний з:

 1. розширенням запасу капітальних благ;

 2. прибутковим використанням інновацій;

 3. глибокою зміною техніки виробництва;

 4. освоєнням нових ринків збуту;

 5. масовим впровадженням накопичилися технічних винаходів.


Тест 4. У науковій літературі поширені три точки зору до визначення терміна «інновація» (дописати відсутню):

 1. нововведение, новшество

 2. інновація - процес створення нової продукції, технології, нововведення в сфері організації, економіки та управління виробництвом;

 3. інновація - процес впровадження у виробництво нових виробів, елементів, підходів, якісно відмінних від попереднього аналога.


Тест 5. Згідно універсальної класифікації, ознаками інновацій являються (дописати відсутній тип):

1) Ступінь новизни;

2) Характер застосування;

3) Стимул (джерело) появи;

4) Місце в системі (на підприємстві, у фірмі);

5) Призначення інновації.
Тест 6. Під "інноваційної здатністю" розуміється:

 1. діяльність, що пронизує науково-технічні, виробничі, маркетингові та збутові процеси при виготовленні нової продукції і послуг та націлена на задоволення конкретних суспільних потреб;

 2. схильність організації суспільного і господарського життя в країні або окремій корпорації до швидкого сприйняттявиробництваіпоширенню новоїпродукції та послуг;

 3. перманентний процес, що вимагає значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів.


Тест 7. Основними етапами розробки нового товару є (виставити в порядку зростання):

 1. генерація ідеї товару;

 2. відбір і оцінка ідей;

 3. проведення бізнес-аналізу;

 4. розробка дослідного зразка;

 5. випробування товару (генеральна репетиція);

 6. комерційна реалізація товару.


Тест 8. Основними рисами четвертого етапу НТП є:

 1. перехід до машинного виробництва;

 2. перетворення технології виробництва на основі електроніки;

 3. перехід до автоматизації виробництва;

 4. перетворення науки в провідний чинник виробництв;

 5. технологія виготовлення нових матеріалів.


Тест 9. Дж. Несбіт ввів термін:

 1. суспільство третьої хвилі;

 2. постіндустріальнесуспільство;

 3. постіндустріальний капіталізм;

 4. інформаційне суспільство;

 5. технотронне суспільство;

 6. суспільство послуг;

 7. суспільство інформатики та високої технології.


Тест 10. Структури, які утворюються невеликою групою однодумців з відповідним досвідом роботи в лабораторіях великих фірм ― це:

 1. бізнес-інкубатори;

 2. інноваційні центри;

 3. венчурні фірми;

 4. науково-технологічні парки;

 5. технополіси.ВАРІАНТ №2

Тест 1. Результати досліджень яких вчених лягли в основу сучасної теорії інноватики?

 1. К. Маркса

 2. Й. Шумпетера

 3. А. Сміта

 4. Н. І. Бухаріна

 5. Н. Д. Кондратьєва

 6. А. Файоля

 7. М. Джексона


Тест 2. Яка із типів інновацій, прийнятих Й.Шумпетером, визначає новий підхід до комерційного використання продукції?

 1. Продуктова;

 2. Технологічна;

 3. Сировинна;

 4. Організаційна;

 5. Збутова.


Тест 3. Яка з наукових теорій, розроблених Н. Д. Кондратьєвим, знайшла своє безпосереднє застосування в інноватике?

1) теорія довгих хвиль, або великих циклів кон'юнктури;

2) теорія довгих, середніх і коротких циклів ділової активності;

3) теорія циклів економічного зростання;

4) теорія циклів суспільного розвитку.
Тест 4. У науковій літературі поширені три точки зору до визначення терміна «інновація» (дописати відсутню):

1) інновація - нововведення, новшество;

2)_ інновація - процес створення нової продукції, технології, нововведення в сфері організації, економіки та управління виробництвом;

3) інновація - процес впровадження у виробництво нових виробів, елементів, підходів, якісно відмінних від попереднього аналога.
Тест 5. Згідно універсальної класифікації, ознаками інновацій являються (дописати відсутній тип):

1) Ступінь новизни;

2) Характер застосування;

3) Стимул (джерело) появи;

4) Місце в системі (на підприємстві, у фірмі);

5) Призначення інновації.
Тест 6. Під "інноваційної діяльністю" розуміється:

 1. діяльність, що пронизує науково-технічні, виробничі, маркетингові та збутові процеси при виготовленні нової продукції і послуг та націлена на задоволення конкретних суспільних потреб;

 2. схильність організації суспільного і господарського життя в країні або окремій корпорації до швидкого сприйняттявиробництваіпоширенню новоїпродукції та послуг;

 3. перманентний процес, що вимагає значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів.


Тест 7. Основними етапами розробки нового товару є (дописати відсутній етап):

 1. генерація ідеї товару (пошук);

 2. відбір і оцінка ідей;

 3. проведення бізнес-аналізу;

 4. розробка дослідного зразка;

 5. випробування товару (генеральна репетиція);

 6. комерційна реалізація товару.


Тест 8. Основними рисами четвертого етапу НТП є:

 1. перехід до автоматизації виробництва;

 2. перетворення технології виробництва на основі електроніки;

 3. перетворення науки в провідний чинник виробництв;

 4. нові види енергетики;

 5. технологія виготовлення нових матеріалів.


Тест 9. Е. Масуда ввів термін:

 1. постіндустріальнесуспільство;

 2. інформаційне суспільство;

 3. суспільство третьої хвилі;

 4. технотронне суспільство;

 5. суспільство послуг;

 6. постіндустріальний капіталізм;

 7. суспільство інформатики та високої технології.


Тест 10. Центри підтримки малого інноваційного підприємництва, де створюється сприятливе середовище для підготовки кадрів нових вітчизняних конкурентоспроможних фірм та надаються фонди венчурного капіталу ― це:

 1. венчурні фірми;

 2. інноваційні центри;

 3. бізнес-інкубатори;

 4. науково-технологічні парки;

 5. технополіси.


ВАРІАНТ №3

Тест 1. Новація – це (виберіть правильну відповідь):

 1. нові продукти (процеси) інтелектуальної діяльності (нові явища, відкриття, методи задоволення суспільних потреб і т.д.) та їх організаційне впровадження;

 2. нові продукти (процеси) як матеріалізований результат відтворення та комерціалізації новацій.


Тест 2. Яка із типів інновацій, прийнятих Й.Шумпетером, визначає зміну у матеріально-технічному забезпеченні?

 1. Продуктова;

 2. Технологічна;

 3. Сировинна;

 4. Організаційна;

 5. Збутова.


Тест 3. У науковій літературі поширені три точки зору до визначення терміна «інновація» (дописати відсутню):

 1. інновація - нововведення, новшество;

 2. інновація - процес створення нової продукції, технології, нововведення в сфері організації, економіки та управління виробництвом;

 3. инновация – процесс внедрения в производство новых изделий, элементов, подходов, качественно отличных от предшествующего аналога


Тест 4. Інновація виконує наступні три функції: відтворювальну; інвестиційну; стимулюючу.

1) Так;

2) Ні.
Тест 5. Виробничий процес за своїм змістом може бути:

 1. Рутинний;

 2. Інвестиційний;

 3. Інноваційний;

 4. Ринковий.


Тест 6. Основними етапами розробки нового товару є (дописати відсутній етап):

 1. генерація ідеї товару;

 2. отбор, оценка идей (концепция нового товара); ;

 3. проведення бізнес-аналізу;

 4. розробка дослідного зразка;

 5. випробування товару (генеральна репетиція);

 6. комерційна реалізація товару.


Тест 7. Що мається на увазі, коли говориться про інноваційний клімат?

 1. стан зовнішнього середовища підприємства, яка сприятиме або протидіюче досягненню інноваційної цілі;

 2. інвестиційний клімат, політична ситуація, природно-географічний потенціал;

 3. переважаючий технологічний уклад, економічна і політична ситуація, розвиток інтеграції.


Тест 8. Основними видами НТП є такі його види:

 1. утримуючий;

 2. наздоганяльний;

 3. випереджальний.


Тест 9. З. Бжезінськийввів термін:

 1. постіндустріальнесуспільство;

 2. постіндустріальний капіталізм;

 3. суперіндустріальне суспільство;

 4. інформаційне суспільство;

 5. технотронне суспільство;

 6. суспільство послуг;

 7. суспільство інформатики та високої технології.


Тест 10. Територіальна група фірм, яка здійснює маломасштабне виробництво, засноване на науково-технічних розробках місцевого технічного університету або дослідницького центру ― це:

 1. венчурні фірми;

 2. інноваційні центри;

 3. бізнес-інкубатори;

 4. технополіси;

 5. технопарки.


ВАРІАНТ №4

Тест 1. Інновація – це (виберіть правильну відповідь):

1) нові продукти (процеси) інтелектуальної діяльності (нові явища, відкриття, методи задоволення суспільних потреб і т.д.) та їх організаційне впровадження;

2) нові продукти (процеси) як матеріалізований результат відтворення та комерціалізації новацій.
Тест 2. Вибрати відповідні ознаки класифікації інновацій, запропонованих А.І. Пригожиним:
1) За формою інновацій;

2) За поширеністю;

3) За наступності;

4) За охопленням очікуваної частки ринку;

5) За частотою застосування;

6) По області застосування.
Тест 3. П. Дойль виділяє три типи маркетингу інновацій (дописати відсутній тип):

1) новые старые продукты, которые представляют собой новые способы применения знакомых потребителям продуктов;

2) нові ринки;

3) нові способи ведення комерційної діяльності.
Тест 4. Згідно універсальної класифікації, ознаками інновацій являються (дописати відсутній тип):

1)Ступінь новизни;

2) Характер застосування;

3) Стимул (джерело) появи;

4) Місце в системі (на підприємстві, у фірмі);

5) Призначення інновації.
Тест 5. Інновація виконує наступні три функції: інвестиційну; ринкову; стимулюючу.

1) Так;

2) Ні. (ріночной нет)
Тест 6. В доіндустріальний період розвитку суспільства багатство і процвітання країни визначали:


 1. обсяг золотого запасу;

 2. чисельність армії ;

 3. площа оброблюваних земель;

 4. обсяги і якість простого продукту.

Тест 7. Основними етапами розробки нового товару є (дописати відсутній етап):

 1. генерація ідеї товару;

 2. відбір і оцінка ідей;

 3. проведение бизнес-анализа и разработка маркетинговой программы; ;

 4. розробка дослідного зразка;

 5. випробування товару (генеральна репетиція);

 6. комерційна реалізація товару.


Тест 8. Основними видами НТП є такі його види: еволюційний; доганяючий; випереджаючий.

1) Так;

2) Ні.
Тест 9. Ж. Фурасьє ввів термін:

 1. постіндустріальнесуспільство;

 2. інформаційне суспільство;

 3. суперіндустріальне суспільство;

 4. технотронне суспільство;

 5. суспільство послуг;

 6. постіндустріальний капіталізм;

 7. суспільство інформатики та високої технології.


Тест 10. Організація регіональних науково-виробничих комплексів, які, здійснюють ділову активність, знаходяться в межах населеного пункту ― це:

 1. венчурні фірми;

 2. інноваційні центри;

 3. бізнес-інкубатори;

 4. технополіси;

 5. технопарки.


ВАРІАНТ №5

Тест 1. Что первично – новация или инновация?

Відповіді:

 1. новация

 2. инновация


Тест 2. П. Дойль виділяє три типи маркетингу інновацій (дописати відсутній тип):

1) нові старі продукти;

2); новые рынки, представляющие новые группы потребителей продуктов

3) нові способи ведення комерційної діяльності.
Тест 3. Згідно універсальної класифікації, ознаками інновацій являються (дописати відсутній тип):

1) Ступінь новизни;

2) Характер застосування;

3) Стимул (джерело) появи;

4) Місце в системі (на підприємстві, у фірмі);

5) Призначення інновації.

Тест 4. Інновація виконує наступні три функції: відтворювальну; інвестиційну; інноваційну.

1) Так;

2) Ні.
Тест 5. Основними етапами розробки нового товару є (дописати відсутній етап):

 1. генерація ідеї товару;

 2. відбір і оцінка ідей;

 3. проведення бізнес-аналізу;

 4. разработка пробного опытного образца;

 5. випробування товару (генеральна репетиція);

 6. комерційна реалізація товару.


Тест 6.Основними рисами четвертого етапу НТПє:

 1. поліпшення якості продукції;

 2. регулювання біологічних процесів ісистем;

 3. комплексна автоматизація виробництва;

 4. перетворення науки в провідний чинник виробництв;

 5. технологія виготовлення нових матеріалів.


Тест 7. Основними видами НТП єтакі йоговиди:

 1. еволюційний;

 2. утримуючий;

 3. випереджаючий.


Тест 8. Дж. Белл ввів термін:

 1. інформаційне суспільство;

 2. суперіндустріальне суспільство;

 3. постіндустріальний капіталізм;

 4. постіндустріальне суспільство;

 5. технотронне суспільство;

 6. суспільство послуг;

 7. суспільство інформатики та високої технології.Тест 9.Вставити пропущене визначення:

_______________________ ― новий інноваційний товар, що не має аналога на ринку і прийнятний для споживача за якістю,вартості, задоволенню суспільно корисних потреб споживачів(групи,сегмента ринку), що розташовують купівельної здатністю.
Тест 10. У технопарках нові наукоємні фірми, які спеціалізуються на впроваджувальній діяльності в галузі високих технологій, покидають парк, як правило, через:

 1. 1-2 років;

 2. 3-5 років;

 3. 5-6 років.


ВАРІАНТ №6

Тест 1. Й. Шумпетер розглядав «інновацію» як:


 1. нововведення;

 2. нову функцію виробництва.


Тест 2. П. Дойль виділяє три типи маркетингу інновацій (дописати відсутній тип):

1) нові старі продукти;

2) нові ринки;

3)новые способы ведения коммерческой деятельности, представляющие из себя новаторские подходы к поставкам давно существующих продуктов
Тест 3. Згідно універсальної класифікації, ознаками інновацій являються (дописати відсутній тип):

1) Ступінь новизни;

2) Характер застосування;

3) Стимул (джерело) появи;;

4) Місце в системі (на підприємстві, у фірмі);

5) Призначення інновації.
Тест 4. Під «інноваційним процесом» розуміється (виберіть правильну відповідь):

 1. діяльність, що пронизує науково-технічні, виробничі, маркетингові та збутові процеси при виготовленні нової продукції і послуг та націлена на задоволення конкретних суспільних потреб;

 2. схильність організації суспільного і господарського життя в країні або окремій корпорації до швидкого сприйняттявиробництваіпоширенню новоїпродукції та послуг;

 3. перманентний процес, що вимагає значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів.


Тест 5. Основними етапами розробки нового товару є (дописати відсутній етап):

 1. генерація ідеї товару;

 2. відбір і оцінка ідей;

 3. проведення бізнес-аналізу;

 4. розробка дослідного зразка;

 5. ; пробный маркетинг, испытание товара (генеральная репетиция);

 6. комерційна реалізація товару.


Тест 6. Основними видами НТП є такі його види: еволюційний; утримуючий; випереджаючий.

 1. Так;

 2. Ні.


Тест 7. Е. Тоффлер ввів термін:

 1. постіндустріальнесуспільство;

 2. інформаційне суспільство;

 3. суперіндустріальне суспільство;

 4. технотронне суспільство;

 5. суспільство послуг;

 6. постіндустріальний капіталізм;

 7. суспільство інформатики та високої технології.


Тест 8. Характерними рисами постіндустріального суспільства є:

 1. гуманізація технологічногопрогресу;

 2. інтелектуалізація праці;

 3. екологізація технологічного прогресу;

 4. людський капітал та нові знання;

 5. глобалізація науково-технічного перевороту.


Тест 9.Вставити пропущене визначення:

Инфраструктура инновационной економики_сукупність галузей, підприємств і організацій. що входять у ці галузі, видів їх діяльності, які призначено забезпечити, створити умови для нормального функціонування виробництва і обігу товарів, а також життєдіяльності людей.
Тест 10. Середній термін перебування в бізнес-інкубаторі новостворюванихфірм складає:

 1. 1-2 років;

 2. 3-5 років;

 3. 5-6 років.

перейти в каталог файлов

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей