Главная страница
qrcode

E. Це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров я населення та середовища, а також виявлення причинно-наслідкових зв язків


Скачать 297.33 Kb.
НазваниеE. Це система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров я населення та середовища, а також виявлення причинно-наслідкових зв язків
Дата23.10.2019
Размер297.33 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаtesty_3_med_Modul_2.docx
ТипДокументы
#64492
страница8 из 13
Каталог
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Тема 13.
методика контролю протирадіаційної захисту персоналу та радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах1. Основна причина широкого використання у світовому масштабі атомної енергії, не дивлячись на небезпеку аварії:

А. Замінник твердої природної органічної сировини

B. Замінник рідкої природної органічної сировини

C. Замінник газової природної органічної сировини

D. Виснаження світових запасів всіх видів природної органічної сировини

E. Економічно вигідніше
2. Як називається радіоактивне джерело, при використанні якого можливе попадання радіоактивних речовин, що містяться в ньому, в зовнішнє середовище ?

A. Відкритим

B. Небезпечним

C. Закритим

D. Зовнішнім

E. Аварійним
3. Як називається число розпадів, що відбуваються в радіоактивній речовині за одиницю часу ?

A. Дозою випромінювання

B. Потужністю дози випромінювання

C. Радіоактивним ефектом

D. Іонізацією

E. Активністю речовини

4. Які з перерахованих джерел випромінювання не можуть створювати радіоактивного забруднення навіть в умовах виникнення радіаційної аварії?

А. Гама-терапевтичні апарати

B. Генератори короткоіснуючих радіонуклідів

C. Рентгено-діагностичні апарати, рентгенівські дефектоскопи

D. Радіонуклідні дефектоскопи

E. Кожне джерело випромінювання потенційно небезпечне
5. Запропонуйте найбільш оптимальний варіант поводження з РАВ-радіоактивні відходи (відпрацьоване паливо) атомного реактора.

A. Повернути експортеру

B. Поховати РАВ у відповідності з правилами

C. Переробити відпрацьоване паливо, залишки захоронити у відповідності з правилами

D. Відпрацювати паливо на 100% і поховати разом з побутовими відходами

E. Жоден з перелічених
6. Одна з причин «плям радіоактивності» при аварії на ЧАЕС:

А. Тривалий викид радіонуклідів (до 10 діб)

B. Швидкий (протягом 1 доби) викид основних радіонуклідів

C. Незначна зміна напряму вітру у момент аварії і в наступні дні

D. Рівномірне звільнення атмосфери від радіонуклідів

E. Відсутність опадів в період викиду радіонуклідів
7. Які види радіоактивного випромінювання мають найбільшу іонізуючою здатність ?

A. Альфа-частки

B. Бета-частки

C. Гамма-випромінювання

D. Нейтрони

E. Позитрони
8. Як називається відношення дози випромінювання за проміжок часу до цього проміжку часу?

A. Радіоактивним коефіцієнтом

B. Активністю

C. Радіаційним ефектом

D. Потужністю дози

E. Іонізаційним коефіцієнтом
9. Укажіть основний шлях надходження радіонуклідів до організму при проживанні на забруднених територіях:

А. Через шкіру

B. Через слизові оболонки

C. Через органи дихання

D. Через органи травлення

E. Жоден з перелічених
10. До якої категорії відносяться військовослужбовці, що залучаються до участі в ліквідації наслідків радіаційно-ядерної аварії?

A. До категорії В

B. До категорії Б

C. До категорії А

D. До категорії А і Б

E. Ні до якої
11. Радіоактивний цезій-137 представляє велику небезпеку для організму, оскільки він:

А. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі 30 років

B. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі тижня

C. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі 9 років

D. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі більше 50 років

E. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі більше 100 років
12. Вкажіть одиницю поглиненої дози іонізуючого випромінювання.

A. Рад або Грей

B. Рентген або Кулон на кілограм

C. Беккерель

D. Бер або Зіверт

E. Кюрі
13. Вкажіть річний ліміт ефективної дози зовнішнього і внутрішнього опромінювання для осіб категорії Б :

A. Ліміт складає 1 мзв

B. Ліміт складає 2 мзв

C. Ліміт складає 3 мзв

D. Ліміт складає 5 мзв

E. Ліміт складає 6 мзв
14. Які матеріали найбільш ефективно ослаблюють рентгенівське випромінення?

А. З великим атомним номером і малою щильністю

B. З великим атомним номером і великою щільністю

C. З великою щільністю

D. З малим атомним номером

E. З малим атомним номером і великою щільністю
15. На ліквідацію аварії з отриманням планового підвищеного опромінення слід направити працівника. Кому можна дозволити планове підвищене опромінення?

A. Жодному з названих

B. Чоловікові 29-річного віку

C. Чоловікові 21-річного віку

D. Жінці 40-річного віку

E. Жінці 20-річного віку
16. У перший тиждень після Чорнобильської аварії найбільшу небезпеку для організму представляв:

А. Cтронцій-90

B. Цезій-137

C. Йод-131

D. Дейтерій

E. Тритій
17. Вкажіть одиницю еквівалентної дози іонізуючого випромінювання.

A. Рад або Грей

B. Рентген або Кулон на кілограм

C. Беккерель

D. Бер або Зіверт

E. Кюрі
18. Які матеріали є кращими для захисту від бэта-випромінювання ?

A. Бетон, гіпс

B. Вода

C. Алюміній, пластмаса

D. Парафін

E. Воздух та інертні гази
19. Яке джерело випромінення є приривчастим?

А. Рентген-терапевтична установка

B. Гама-терапевтична установка

C. Полоній-берилієве джерело

D. Кобальтові голки

E. Бета-випромінюючий аплікатор
20. В скільки разів допустимі рівні для осіб категорії Б відрізняються від аналогічних для категорії А?

A. В 10 разів більші

B. В 10 разів меньші

C. В 2 раза більші

D. В 2 раза меньші

E. Однакові
21. Найбільше гігієнічне значення мають радіонукліди, що входять до складу викидів на ЧАЕС:

А. Тритій, дейтерій, йод - 131

B. Йод - 131, стронцій - 90, цезій -137

C. Радіоактивний вуглець, тритій, стронцій - 90

D. Стронцій - 90, цезій -137, дейтерій

E. Йод - 131, тритій, радіоактивний вуглець
22. Як називається кількісна міра поглиненої речовиною енергії ?

A. Активністю

B. Дозою

C. Періодом

D. Потужністю

E. Ефектом
23. В скількі разів відносна біологічна ефективність у альфа-випромінення вище ніж у гама-випромінення?

A. В 20 разів

B. В 10 разів

C. В 2 рази

D. Рівні

E. Не можна порівнювати
24. Що визначає характер та тяжкість радіаційних уражень?

А. Доза випромінювання

B. Вид та енергія випромінювання

C. Розподіл дози щодо об'єму тіла

D. Розподіл дози щодо часу опромінювання

E. Сукупність всього перерахованого
25. Вагітна отримала при рентген-дослідженнях 0,1 Грей на плод. Дайте їй рекомендації

A. Терміново перервати вагітність

B. Провести курс лікування радіопротекторами

C. Перейти на дієту, бідну калієм для зменшення внутрішнього опромінення

D. Збільшити вживання пектинмістящих продуктів харчування

E. Обмежитися раціональним харчуванням і спостереженням лікаря
26. Радіоактивний цезій - 137 представляє велику небезпеку для організму, оскільки він:

А. Кумуліруєтся в м'язах і печінці

B. Кумуліруєтся у всіх паренхиматозних органах

C. Кумуліруєтся в кістковій тканині

D. Кумуліруєтся в жировій тканині

E. Кумуліруєтся в сполучній тканині
27. Вкажіть одиницю експозиційної дози іонізуючого випромінювання.

A. Радий або Грей

B. Рентген або Кулон на кілограм

C. Беккерель

D. Бер або Зіверт

E. Кюрі
28. Як зміниться маса радіоактивного препарату при зниженні його активності в 2 рази?

A. Зменшиться в 2 рази

B. Збільшиться в 2 рази

C. Залишиться практично не змінною

D. Зменшиться в 4 рази

E. Залежить від виду радіоактивного розпаду
29. Який вид випромінювання створює більш тяжке ураження при рівномірному зовнішньому опроміненні всього тіла в однаковій дозі?

А. Гама-випромінювання

B. Альфа-випромінювання

C. Бета-випромінювання

D. Нейтронне випромінювання

E. Альфа- і бета-випромінювання
30. Що робити, якщо у медсестри радіоізотопної лабораторії встановлена вагітність?

A. Перевести на роботу не пов'язану з джерелами

B. Після 5 місяців вагітності відправити у декретну відпустку

C. Обмежити опромінення 1 бер за будь-які 2 місяця

D. Перевести на роботу з закритими джерелами

E. Перервати вагітність
31. Екстрена «йодна профілактика» впливу радіоактивного йоду (на протязі перших 7-9 днів після аварії АЕС або при загрозі застосування ядерної зброї) здійснюється:

А. Таблетированим йодистим калієм

B. Будь-яким з'єднанням йоду в пігулках

C. Будь-яким з'єднанням йоду у будь-якому вигляді

D. Порошкоподібним йодистим кальцієм

E. Таблетірованимі йодистим кальцієм
32. Як формулюється основний закон радіоактивного розпаду ?

A. У рівних масах різних радіоактивних речовин рівна активність

B. Із збільшенням активності речовини збільшується час напіврозпаду

C. У рівні проміжки часу відбувається ядерне перетворення рівних доль активних атомів ізотопу

D. Із збільшенням часу і відстані відбувається ядерне перетворення рівних доль радіоактивних речовин

E. Радіоактивне перетворення речовини прямо пропорціонально часу і кількості доль активних атомів ізотопу
33. Вкажіть ліміт ефективної дози за рік для категорії В:

A. Ліміт складає 0,1 мзв

B. Ліміт складає 0,5 мзв

C. Ліміт складає 1 мзв

D. Ліміт складає 2 мзв

E. Ліміт складає 3 мзв
34. За допомогою якої величини можна порівнювати опромінення окремого органа з опроміненням всього тіла?

А. Коефіцієнта якості (радіаційного фактора)

B. Зважувального коефіцієнта (тканинного фактора)

C. Коефіцієнта поглинання

D. Коефіцієнта ризику

E. Не можна порівнювати
35. Який механізм радіопротекціної дії рослин, багатих пектинами?

A. Комплексоутворення

B. Покращення перистальтики кишечника

C. Зв'язування в ЖКТ іонів металів

D. Поліпшення забезпечення вітамінами

E. Всі перераховані
36. Профілактичні заходи по відношенню до населення, що проживає на територіях, що піддаються радіаційному забрудненню унаслідок Чорнобильської катастрофи:

А. Ррозробка спеціальних дієт для ліквідаторів

B. Дезактиваційні роботи у всіх 4-х зонах території, прилеглої до Чорнобиля

C. Розробка раціональних режимів праці і відпочинку ліквідаторів

D. Пріоритетний напрям профілактичних заходів, направлених на зниження внутрішнього опромінювання

E. Пріоритетний напрям профілактичних заходів, направлених на зниження зовнішнього опромінювання
37. Як називається радіоактивне джерело, пристрій якого виключає вихід з нього радіоактивних речовин в зовнішнє середовище ?

A. Відкритим

B. Безпечним

C. Мобільним

D. Закритим

E. Ізольованим
38. Через скільки періодів напіврозпаду активність радіонукліду знизиться в 4 рази?

A.Через 2

B. Через 4

C. Через 16

D. Через 8

E. Через 32
39. Які процеси відбуваються в початковій фізичній фазі дії іонізуючих випромінювань?

А. Виникнення вільних радикалів та перекісних сполук

B. Взаємодія вільних радикалів та перекісних сполук з біомолекулами

C. Іонізація та збудження атомів і молекул

D. Розвиток біохімічних порушень за рахунок реакцій окислення

E. Виникнення порушень на клітинно-тканинному та організменному рівнях
40. Чи можна працювати вагітній жінці з джерелом іонізуючого випромінювання?

A. Можна з будь-яким

B. Не можна

C. Можна з додержанням правил безпеки

D. Можна тільки з джерелами певної активності

E. Можна при умові не перевищення допустимої дози
41. Профілактичні заходи по відношенню до населення що проживає на територіях, що піддаються радіаційному забрудненню унаслідок Чорнобильської катастрофи:

А. Дезактиваційні роботи у всіх 4-х зонах території, прилеглої до Чорнобиля;

B. Розробка раціональних режимів праці і відпочинку ліквідаторів

C. Розробка спеціальних дієт для ліквідаторів

D. Пріоритетний напрям профілактичних заходів, направленнних на зниження зовнішнього опромінювання

E. Поглиблені медогляди населення
42. Вкажіть ліміт ефективної дози за рік для категорії А (особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань) відповідно до норм радіаційної безпеки (НРБ–97)

A. Ліміт складає 20 мЗв/рік (2 бер/рік)

B. Ліміт складає 40 мЗв/рік (4 бер/рік)

C. Ліміт складає 2 мЗв/рік (0,2 бер/рік)

D. Ліміт складає 10 мЗв/рік (1 бер/рік)

E. Ліміт складає 5 мЗв/рік (0,5 бер/рік)
43. Якому виду випромінення притаманна найбільша проникаюча властивість в повітрі?

A. Бета-віпромінення

B. Альфа-віпромінення

C. Позитронне віпромінення

D. Рентгенівське віпромінення

E. Гама-випромінення
44. Що зветься радіонуклідом?

А. Радіоактивний елемент

B. Радіоактивний різновид атома

C. Будь-який різновид атома

D. Атом, у якому кількість протонів дорівнює кількості нейтронів

E. Атоми з однаковими хімічними властивостями
45. Який процес відбувається у водному розчині при його радіолізі?

A. Востановлення окислених субстратів

B. Окислення субстратів, що присутні в розчині

C. Радіоліз води не впливає на субстрати розчину

D. Субстрат спочатку окіслюється, а потім самодовільно востановлюється

E. Утворення нових складних молекул біосубстрата
46. Відповідно до Закону України «Про правовий режим території...» прилегла територія біля Чорнобиля, ділиться на:

А. Три зони: 1) строгого режиму, 2) безумовного відселення, 3) спостереження

B. Чотири зони: 1) відчуження, 2) безумовного відселення, 3) гарантованого добровільного відселення, 4) посиленого радіоекологічного контролю

C. Чотири зони: 1) строгого режиму, 2) гарантованого добровільного відселення, 3) посиленого радіоекологічного контролю, 4) спостереження

D. Три зони: 1) відчуження, 2) строгого режиму, 3) спостереження

E. Три зони 1) строгого режиму, 2) посиленого радіо-екологичеського контролю, 3) спостереження
47. Які будівельні матеріали можуть створювати високі рівні іонізірущего випромінювання усередині приміщень?

A. Ізвестняк

B. Пісок

C. Цеглина червона

D. Глина

E. Будівельний матеріал (граніт, туф, гнейси)
48. Вкажіть види радіоактивних перетворень.

A. Синтез, розкладання, ділення.

B. Полімеризація і кристалізація

C. Розкладання і з'єднання

D. Розпад, ділення, синтез

E. Сінергізм, комуляція
49. Як зміниться товщина необхідного екрану при розрахунку захисту від рентгенівського випромінення, при збільшені напруги в 2 рази?

А. Збільшиться в 2 рази

B. Збільшиться, розрахувати по таблиці

C. Зменшиться, розрахувати по таблиці

D. Зменшиться в 2 рази

E. Не зміниться
50. Укажіть вік, при якому спостерігається найбільша радіорезистентність?

A. Ембріональний період

B. До 18 років

C. 18-21 рік

D. 21-50 років

E. Старше 50 років
51. Суть генетичних ефектів (наслідки) аварії на ЧАЕС:

А. Мутация в хромосомах

B. Появи «незрілих» кліток з порушенням генетичного коду

C. Зниження загальної резистентності організму

D. Ураження клітин червоного кісткового мозку (генетична аберація в них)

E. Ураження перш за все ядер кліток щитовидної залози, що є причиною генетичної аберації
52. Згідно НРБУ-97 (норми радіаційної безпеки України-97), до радіаційно-гігієнічних регламентів 1 групи відносяться:

A. Предельно допустимі рівні

B. Ліміти доз і допустимі рівні

C. Регламенти при медичному опромінюванні

D. Регламенти в умовах радіаційних аварій

E. Допустимі рівні
53. Що таке радіоактивність?

A. Мимовільне перетворення одних елементів ядерної оболонки на інші елементи

B. Моллекулярная хімічна реакція в радіоактивних речовинах з утворенням нових хімічних речовин

C. Мимовільне перетворення ядер атомів одних хімічних елементів на інших, що супроводжується іонізуючим випромінюванням

D. Фізичний процес в атомах окремих хімічних елементів, який супроводжується поглинанням елементарних частинок

E. Властивість ізотопів випромінювати радіохвилі
54. Яка максимальна проникаюча властивість альфа-частинок в біологічній тканині?

А. Декілька мікрометрів

B. Декілька міліметрів

C. Декілька сантиметрів

D. Декілька метрів

E. Пронизує будь-яку тканину
55. Що характеризує тканиний фактор?

A. Відносну біологічну ефективність різних видів випромінювання

B. Відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини

C. Іонізуючу здібність різних видів випромінювання

D. Проникну здібність різних видів випромінювання

E. Іонізуючу та проникну здібність різних видів випромінювання
56. Особливістю соматичних ефектів (наслідків) аварії на ЧАЕС є те, що вони:

А. «Вимикають» дезінтоксикационную функцію печінки

B. Сприяють біологічному старінню організму

C. Виявляються найбільшою мірою в дитячому віці;

D. Передаються по спадку;

E. Не передаються по спадку.
57. Яка середня потужність дози («фону») на території України?

A. Від 3-5 мікрорентген/рік

B. Від 10-20 мікрорентген/рік

C. Від 25-30 мікрорентген/рік

D. Від 2-4 мікрорентген/рік

E. Від 30-40 мікрорентген/рік
58. Як зміниться потужність дози при зміні джерела з більшою активністю на джерело з меншою активністю?

A. Зменшиться в квадратичній залежності від активності

B. Зменшиться в лінійній залежності від активності

C. Зменшиться в експоненційній залежності від активності

D. Зменшиться в логаріфмічній залежності від активності

E. Активність не впливає на потужність дози випромінювання
59. За рахунок якого виду випромінення від природних джерел людина отримує найбільшу ефективну дозу?

А. Космічне випромінення

B. Вдихання радону

C. Внутрішнього опромінення від продуктів харчування і води

D. Радону, розчиненого в крові

E. Всі джерела рівнозначні
60. Як впливає на накопичення і виведення радіонуклідів дієта, сбагачена білком?

A. Збільшує накопичення радіоцезію

B. Зменшує накопичення радіоцезію

C. Збільшує накопичення радіостронцію

D. Зменшує накопичення радіостронцію

E. Не впливає

61. Стронцій-90 як радіонуклід представляє велику небезпеку для організму, оскільки він:

А. Кумуліруєтся в жирах і ліпідах, вражаючи перш за все клітки ЦНС

B. Кумуліруєтся в печінці, вимикаючи її антитоксичну функцію

C. Кумуліруєтся в нирках, порушуючи їх функцію виділення

D. Кумуліруєтся в кістках, вражаючи червоний кістковий мозок

E. Кумуліруєтся у всіх паренхиматозних органах, викликаючи первинний рак
62. Ліміт дози для персоналу радіодіагностичних кабінетів при опромінюванні всього тіла складає:

A. Ліміт складає 0,1 мзв/рік

B. Ліміт складає 0,5 мзв/рік

C. Ліміт складає 1,5 мзв/рік

D. Ліміт складає 3,0 мзв/рік

E. Ліміт складає 20,0 мзв/рік
63. Сім’я пенсіонерів Л., яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішила повернутися для постійного проживання до села К. , яке знаходиться в зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку:

A. Постійне проживання категорично заборонено

B. Заборонене проживання більше 1 року

C. Заборонено проживання більше 3 років

D. Заборонено проживання більше 5 років

E. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів
64. Як зміниться доза віпромінення при збільшенні часу експозиції?

А. Збільшиться в лінійній залежності від активності

B. Збільшиться в квадратичній залежності від активності

C. Збільшиться в експоненційній залежності від активності

D. Збільшиться в логарифмічній залежності від активності

E. Час експозициї не впливає на потужність дози випромінювання
65. Для чого використовується одиниця «ефективна доза»?

A. Для порівняння біологічного ефекту (ступеня ризику) при загальному і локальному опроміненні

B. Для визначення ступеня ризику при загальному опроміненні

C. Для визначення кількості наслідків опромінення в малих дозах

D. Для порівняння ефекту дії у різних людей

E. Показує рівень небезпечної дози
66. Експерти ВОЗ указують на наступні три види наслідків Чорнобильської аварії:

А. Паренхиматозні, стохастичні, ембріотоксичні

B. Соматичні, тератогенні, генетичні

C. Паренхиматозниє, генетичні, ембріогені

D. Мутагенні, генетичні, соматичні

E. Соматичні, стохастичні, генетичні
67. Як часто проводиться поточний індивідуальний дозиметричний контроль для груп підвищеного ризику у відділеннях контактної променевої терапії?

A. Щоденно

B. Кожен місяц

C. Кожен квартал

D. Один раз на рік

E. У разі виникнення потреби (скарги на самопочуття)
68. До органів санітарно-епідемічної служби звернувся громадянин Д. , який працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологію, з проханням роз’яснити принцип розрахунку ліміту дози для осіб категорії А. Завідуючий радіологічним відділенням відповів, що ліміт дози розраховується за сумою ефективних доз опромінення від усіх індустріальних джерел випромінювання. До цієї суми не включають (вкажіть найбільш правильний варіант):

A. Дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні

B. Дозу опромінення від природних джерел випромінювання

C. Дозу, що пов’язана з аварійним опроміненням населення

D. Дозу опромінення від техногенно-підсиленних джерел природного походження

E. Всі перераховані дози
69. Як зміниться потужність дози при зменшенні відстані від точечного джерела гама-випромінення?

А. Не зміниться

B. Збільшиться пропорційно відстані

C. Збільшиться пропорційно квадрату відстані

D. Зменшиться пропорційно квадрату відстані

E. Коливатиметься, тому що гама-випромінювання - електромагнітні хвилі
70. З якою метою використовується еквівалентна доза?

A. Для оцінки поглиненої дози з урахуванням біологічної ефективності даного випромінення

B. Для оцінки біологічного ефекту при опроміненні одного органа

C. Для порівняння біологичного ефекту від гама - і бета-випромінення

D. Для оцінки вирогідності виникнення радіаційно-біологічних пошкоджень в тканинах

E. Показує рівень небезпечної дози

71. Природа рентгенівського випромінювання:

А. Електромагнітне випромінювання з довгої хвилі від 280 до 400нм

B. Механічні коливання частинок будь-якого пружного середовища

C. Електромагнітне випромінювання з довгої хвилі від 480 до 760нм

D. Корпускулярне випромінювання речовини при його радіоактивному розпаді

E. Електромагнітне випромінювання з довгої хвилі від 10-5 до 10-2 нм
72. Які патологічні стани відносяться до соматико-стохастических радіаційних ефектів?

A. Гостра променева хвороба

B. Променеві опіки

C. Тератогена дія

D. Лейкоз, скорочення тривалості життя

E. Хронічна променева хвороба
73. В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в атмосферу відбулося забруднення великої території радіонуклідами, що призвело до підвищення фону іонізуючого випромінювання, Збільшення яких захворювань у населення цих територій слід очікувати у майбутньому?

A. Новоутворення злоякісні

B. Захворювання шлунково–кишкового тракту

C. Серцевосудинні захворювання

D. ЛОР захворювання

E. Хвороби органів зору
74. Як можна порівняти за масою два радиоактивни препорати, що складаються з малої кількості радіоактивної речовини?

А. За активністю препарату

B. За потужністю дози

C. За масою, що виражається в мікрограмах

D. Здійснити не можливо

E. Необхідно враховувати коефіціент біологічної дії
75. Який із зазначених видів випромінення відноситься до непрямоіонізуючих?

A. Альфа випромінення

B. Поток електронів

C. Поток бета-частинок

D. Поток ядер гелію

E. Поток нейтронів і фотонів
76. Властивості рентгенівського випромінювання як електромагнітних коливань:

А. Іонізація середовища, фотографічна дія

B. Прямолінійне розповсюдження, розсіяння в середовищі пропорційно квадрату відстані, іонізація середовища

C. Люмінесцентна і біологічна дія

D. Не прямолінійне розповсюдження, іонізація середовища

E. Ослаблення в середовищі, люмінесцентний і фотографічний ефект
77. Яка з перерахованих якостей радіонукліда визначає його радіотоксичність?

A. Швидке всмоктування в шлунково-кишковому тракті

B. Швидке виведення з організму

C. Високий рівень накопичення в щитовидній залозі

D. Період напіврозпаду

E. Індивідуальна чутливість
78. Для збирання врожаю картоплі сільськогосподарському підприємстві “Мрія”, яке знаходиться в зоні гарантованого добровільного відселення планується залучити школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного питання?

A. Заборонити роботу школярів

B. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин

C. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин

D. Заборонити залучення до роботи дівчат

E. Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу
79. Від якого вида випромінення гумові рукавички є надійним захистом?

А. Не від якого

B. Від гамма-випромінення

C. Від бета-випромінення

D. Від альфа-випромінення

E. Від нейтронного випромінення
80. Що характеризує радіаційний фактор?

A. Відносну біологічну ефективність різних видів випромінювання

B. Відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини

C. Іонізуючу здібність різних видів випромінювання

D. Проникну здібність різних видів випромінювання

E. Іонізуючу та проникну здібність різних видів випромінювання
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

перейти в каталог файлов


связь с админом